Beslutningen er fattet av Oslo tingrett, etter begjæring fra de rettsoppnevnte sakkyndige Synne Sørheim, Pål Grøndahl og Knut-Petter Sætre Langlo.

Retten har besluttet at Zaniar Matapour skal legges inn på regional sikkerhetspost på Haukeland sykehus i Bergen i inntil åtte uker.

«Retten mener det er nødvendig med undersøkelse i institusjon for å bedømme siktedes sinnstilstand», heter det i kjennelsen fra tingretten.

Haukeland: Har kapasitet

På Haukeland har de signalisert at de har kapasitet til å ta imot Matapour, fremkommer det videre i rettskjennelsen.

Forsvarerne John Christian Elden og Bernt Heiberg har ikke hatt innvendinger mot tvangstiltaket, men har anført at perioden gjøres så kort som mulig, skriver Nettavisen.

Selv har ikke Matapour ønsket å samarbeide med verken de sakkyndige eller politiet, etter at han ble pågrepet natt til 25. juni. Han har heller ikke samtykket til innhenting av journalopplysninger om egen helsetilstand.

«For at de sakkyndige skal kunne besvare sitt mandat er det nødvendig at siktede innlegges til undersøkelse på psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted. Retten vurderer at dette er den eneste måten de sakkyndige kan få innhentet informasjon til å besvare sitt mandat», står det i kjennelsen.

43 år gamle Matapour er siktet for drap og terror etter masseskytingen i sentrum natt til lørdag for snart tre uker siden. Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept og 21 mennesker ble skadet, ti av dem alvorlig.

Flere hypoteser

Politiet etterforsker skytingen etter tre hovedhypoteser: At det var et islamistisk terrorangrep, hatkriminalitet rettet mot Pride-markeringen eller at det skyldes Matapours psykisk helse. De har heller ikke utelukket at motivet kan være en kombinasjon av disse.

I flere tidligere rettsdokumenter som Avisa Oslo har tilgang til, stilles det spørsmål ved Matapours psykiske helse. I en straffesak i Oslo tingrett i februar 2016, oppga en nær slektning av ham at han har diagnosen paranoid schizofreni.

«Schizofreni er den mest alvorlige psykoselidelsen, med symptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner. Ubehandlet og i aktive faser kan lidelsen påvirke ens virkelighetsforståelse og funksjon i så stor grad at det kan ha strafferettslige følger», heter det i de sakkyndiges begjæring om tvangsinnleggelse, gjengitt i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har også opprettet tilsynssak for å undersøke hvilken helsehjelp han har fått i forkant av angrepet.