– Det går feil vei når vi ikke får satt ned husleien.

Det sier Wenche Waldahl Stenberg til Avisa Oslo etter bystyreflertallets beslutning.

Hun driver Alna Kennel og hundepark, som fikk den kommunale husleia økt fra 37.000 kroner til 55.500 kroner i måneden sommeren 2020. Det innebærer en økning på 55 prosent. Dette har gitt kennelen store økonomiske utfordringer – ikke i minst i en tid der koronapandemien også påvirker omsetningen negativt.

– Vi sliter veldig, understreker Stenberg overfor Avisa Oslo.

Ikke enig med verdivurderingen

Kenneldriveren kjenner seg ikke i verdivurderingen gjort av kommunen, som førte til den kraftige husleieøkningen. Her viser hun blant annet til et ødelagt rør og «et sikringsskap fra 1964».

– Det er pent på utsiden her, fordi vi har sørget for at det er sånn, men inni er mye feil. Det har vi påpekt flere ganger, sier Stenberg.

Hun er utrolig glad for at naboer og brukere har stilt opp for den populære kennelen på Alna. Dette blant annet i form av en Spleis-aksjon, som i skrivende stund beløper seg til over 200.000 kroner.

– Det gjør at vi står her ennå, understreker Wenche Waldahl Stenberg da avisa ringer henne.

– Kan ikke forstå

Under onsdagens bystyre fikk Stenberg og kennelen støtte i form av et forslag signert Sp-representantene Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen. De foreslo at:

  • Bystyret ber byrådet sørge for at den nye kontrakten til Alna Kennel og Hundepark kanselleres og reforhandles på vilkår som legger reelle og realistiske forventninger til omsetning til grunn.
  • Bystyret ber byrådet gå gjennom andre tilsvarende kontrakter som er inngått i 2020 og 2021 og tilby reforhandlinger av disse.

– Jeg kan ikke forstå at det er likebehandling og insistere på å opprettholde en leie som er feil utregnet og jeg skjønner heller ikke at det er likebehandling å beregne husleie i et bygg som ikke kan brukes til noe annet ut fra hva konsulenten mener burde vært ut fra noen høyst uklare kriterier, argumenterte Sandkjær.

Har vist til markedspris

Sandkjær fikk raskt støtte fra Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

– Det er jo veldig rart når vi har sett byrådet appellere til private utleiere til å se mildt på dem som har hatt en skikkelig tøff tid under koronakrisen, sa Rygg.

Byrådet har tidligere uttrykt at økt markedsprisen er grunnen til den økte husleia tilbudt av kommunen.

«Markedspris fastsettes til den prisen man antar flere uavhengige interessenter vil være villig til å betale for leieobjektet. Med andre ord er det ikke avgjørende hva leietaker selv anser som maksimal omsetningsmulighet», skrev daværende byråd for byutvikling Rasmus Reinvang i mai.

Advarte mot å gå inn i enkeltsaker

Ap-gruppeleder Frode Jacobsen støttet opp om eget byråd under onsdagens bystyremøte. Jacobsen viste også til at det ikke har vært kultur for å behandle slike saker på nytt:

– Ut ifra den fullmaktskulturen vi har i bystyret og måten vi har fastsatt husleie for på sånne type eiendommer, så har det ikke vært ønsket fra bystyret tidligere, og jeg tror heller ikke det er en ønsket politikk fra bystyrets medlemmer at vi skal begynne å gå inn på enkeltsaker her i bystyret, sa Jacobsen.

Jacobsen viser til at leietakere har under visse forutsetninger fått tilbud om inngåelse av nedbetalingsavtaler.

– Oslo kommune har gitt næringslivsleietakere som på grunn av koronasituasjonen mulighet til å søke om betalingsutsettelser i påvente av statens krisepakker skulle komme på plass, sa Frode Jacobsen.

Da det skulle stemmes, stemte Høyre, KrF, FNB, Danny Chaudhry, og Frp for Sps forslag. Bystyrepartiene Ap, SV og MDG, samt Rødt stemte mot og hadde dermed flertall.