På kontoret til Wallmans Salonger ved Nedre Vøyen foss er det bare daglig leder Cecilie Trøan Kjelsaas og økonomisjefen som er til stede om dagen. Resten av staben, rundt 30 faste ansatte, er permittert, og skal være det ut året. Rundt 80 øvrige kulturarbeidere som er tilknyttet driften har heller ikke jobb i disse dager. Flere av disse får heller ikke dagpenger. Nå står og faller alt med at salongen får støtte.

Etter at byrådet innførte sosial nedstengning første uka i november måtte Wallmans igjen stenge dørene.

Fredag 20. november fikk de avslag på både kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen fra Kulturrådet og Trøan Kjelsås legger ikke skjul på at de siste ukene har vært tøffe.

– Den fredagen var en hard dag, sier hun.

Nødropet fra Parkteateret: -Jeg frykter for en hel bransjes fall nå!

Ikke kultur

Restauranten, som i 20 år har servert middag med show, hadde søkt kompensasjonsordningen om 2,3 millioner kroner for tapte inntekter frem til 15. september. I tillegg søkte de om to millioner kroner i stimuleringsmidler for å gjennomføre arrangementer ut året.

Dette får utelivet i koronastøtte

  • Bedriftene kan få økonomisk støtte. For å få støtte må bedriften ha tapt minst 30 prosent av sin omsetning.
  • Kommer man over den terskelen er støtten begrenset til inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader (september og oktober), og 70 prosent deretter.
  • Ordningen gjelder inntil videre ut 2020.
  • Det er satt av 500 millioner til en stimuleringsordning til kulturlivet. Arrangementer som skal gjennomføres fra oktober til desember kan søke om tilskudd fra stimuleringsordningen. Søknadsfrist er 1. desember. Kulturdepartementet har foreslått at stimuleringsordningen videreføres til sommeren 2021, men dette må først vedtas i Stortinget.

Kulturrådet begrunner avslaget på søknaden til stimuleringsordningen med at Wallmans oppgir på sine nettsider at det holder stengt ut året, og opplyser at søknaden er under klagebehandling.

Avslaget på kompensasjonsordningen får de fordi de, ifølge Kulturrådet, ikke hovedsakelig driver med formidling eller tilgjengeliggjøring av kunst og kultur til offentligheten.

– Vurderingen vår har vært at flere av arrangementene til Wallmans ikke oppfattes som kulturarrangementer, og at det er kravet om «i hovedsak» som gjør at de får avslag. Men også denne saken er til klagebehandling, og vi ser på dette på nytt, sier seniorrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen.

Wallmans salonger

  • Ble startet av svensken Hasse Wallman, som underholdningsartist i Stockholm på 1960-tallet
  • Konseptet er middag og show - med artister som også er servitører
  • Wallman etablerte flere salonger i Sverige før Wallmans i Oslo ble etablert i oktober 2000
  • Flere kjente norske artister har startet sin karrière på Wallmans, som har hatt som mål å løfte morgendagens stjerner opp og frem
  • Wallmans i Oslo har i dag rundt 30 fast ansatte, men er tilknyttet rundt 100 artister og kulturaktører
  • Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 54 millioner kroner

Kilde: Wallmans Salonger, BizWeb

Det er en vurdering Trøan Kjelsaas har vanskelig for å forstå.

– Jeg vil absolutt påstå at vi er en kulturinstitusjon. Vi har artister, musikere, lyd- og lysarbeidere, scenearbeidere og alt de har på andre scener og kulturinstitusjoner, så at vi ikke driver med kultur er jeg ikke enig i, sier hun og legger til at alle deres show er tilgjengelige for allmennheten.

Hun forteller at julebordsesongen i november og desember er ryggraden i driften, og når disse månedene forsvinner blir det tøft å drive resten av året.

– Det er nå vi skal skape likviditeten som drar oss året rundt, sier hun.

Restaurantdrømmen knust i bølge nummer to – slakter statlig koronastøtte

Risikerer å måtte stenge dørene

I 2019 gikk selskapet med overskudd for første gang på ni år. Omsetningen endte på 54,7 millioner kroner, og på bunnlinja sto det 1,2 millioner kroner ved årets slutt.

– Det gode fjoråret er grunnen til at vi klarte oss gjennom første fase av denne pandemien. Med det og tiltakspakken fra regjeringen fikk vi dekket løpende utgifter i første runde, men etter at vi åpnet dørene i september har vi ikke fått noe mer. Vi er helt avhengig av disse to støtteordningene vi nå har fått avslag på, sier den daglige lederen.

Hun har klaget på avslaget, noe hun også gjorde da de fikk avslag på kompensasjon for avlyste arrangementer før sommeren. Da ble avgjørelsen gjort om og Wallmans fikk to millioner kroner.

– Hva skjer om dere ikke får det nå?

– Da sliter vi, og ja, konkurs er da et alternativ. Det er bare et tidsspørsmål, men vi er optimister, og har fortsatt et håp om at vi kan starte opp igjen 15. januar.

Kulturrådet opplyser at dersom det opprinnelige vedtaket opprettholdes går saken automatisk videre til Kulturdepartementets uavhengige klagenemnd.

Koronaen tok knekken på driften – nye eiere har tatt over Hereford Steakhouse

Flere frykter konkurs

Wallmans salonger er ikke den eneste bedriften som frykter konkurs i disse dager. NHOs koronaundersøkelse for november viser at det fortsatt er mange som melder om konkursfrykt og pengemangel.

– Det er dårlig nytt at stadig flere melder om sviktende etterspørsel og kansellerte ordre, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid i en pressemelding.

Undersøkelsen viser blant annet at 56 prosent melder om lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre de siste fire ukene og at 14 prosent av medlemsbedriftene frykter konkurs, mot 13 i oktober.