Havforskningsinstituttets (HI) veterinærer ble spurt om råd da Fiskeridirektoratet vurderte å flytte hvalrossen og ikke avlive den. Flere muligheter for å fange inn og bedøve det 600 kilo store sjøpattedyret ble vurdert, men HI anbefalte ingen av dem i sin innstilling.

Blant forslagene var å bedøve Freya eller å fange henne inn med et nett og deretter bedøve dyret.

Det mest aktuelle forslaget var å lokke henne inn i et bur for deretter å bedøve henne der ettersom man ved de to første forslagene fryktet hvalrossen ville drukne etter at bedøvelsen var satt og før en rakk å fange den inn.

– Flytting ble vurdert, men vi konkluderte med at operasjonen ville være svært risikofylt for dyret med for usikkert utfall, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet til VG.

– I en slik beslutning vil hensyn til menneskers liv og helse alltid veie svært tungt. Hensynet til dyrs liv og helse vil også være relevant, skriver Jdaini om beslutningen om avliving som ble vedtatt.

Avlivningen av kjendis-hvalrossen søndag har gått viralt over store deler av verden.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen og kona Hilde Sjurelv har også blitt drapstruet etter at hvalrossen ble avlivet.