Elever i Oslo holder pusten med økt smittetrykk og muligheten for omikron-utbrudd.

Byråden for oppvekst og kunnskap trekker fram at massetesting i skolen er et av de viktige tiltakene som er innført. Foreløpig foregår massetestingen for 5. til 10. trinn basert på helsefaglige råd, og ifølge byråden tilbys 41.500 barn test to ganger per uke.

– Det neste tiltaket vi vurderer å innføre i skolen er regelmessig massetesting for videregående trinn. Det kan også være aktuelt å igangsette tiltak på enkeltskoler, basert på en vurdering av smittesituasjonen, eksempelvis innføring av massetesting også for de yngste barna på skoler med smitteutbrudd, opplyser byråd Sunniva Holmås Eidsvoll i en e-post.

Tidligere har også Oslo tilbudt massetesting til videregående elever, men siden 15. november er det elevene fra 5. til 10. trinn som får dette i form av en selv-test-variant.

Dette er trolig mest aktuelt dersom det skulle innføres i videregående, men det er noe som vurderes nå.

Ønsker ikke nedstengning

Avisa Oslo intervjuet lederen i Elevorganisasjonen før svaret fra byrådslederen. Det hun først og fremst ønsker er at skolene finner andre tiltak enn nedstengning for å håndtere eventuell smitte.

– Vi har vært ganske tydelige på at det bør være siste utvei å stenge ned skolene igjen. Vi har nå vært vitne til konsekvensene nedstengningene har. Og det er blant annet at både elevenes psykiske helse og kvaliteten på undervisningen blir betraktelig dårligere, sier lederen i fylkesstyret Hana Mulalic.


Videregående skoler i Oslo var på rødt nivå gjennom flere måneder på våren i 2021. Det innebærer flere tiltak for å redusere kontakt mellom elever – blant annet digital undervisning.

– Det er veldig dumt om vi skal stenge ned igjen, det vil bidra til at disse konsekvensene blir tyngre, fortsetter Mulalic.

Hun ønsker heller at etaten og skolene sammen kan finne fram til andre metoder og tiltak som gjør det mulig og trygt for elevene å møte opp.

Byråden: – Helt enig

Byråden uttrykker forståelse for at den usikre situasjonen vi er i oppleves vanskelig og utfordrende.

Hun signaliserer at hun tar til seg innspillene fra elevene.

– Jeg er helt enig med Elevorganisasjonen, en nedstengning av skoler skal være det absolutt siste tiltaket som iverksettes. Jeg tror ingen ønsker en ny nedstengning av skoler og barnehager, svarer Sunniva Holmås Eidsvoll.

Ønsker like tiltak

Mulalic i Elevorganisasjonen viser også til perioden da det var strengere tiltak i enkelte bydeler med høyere smittetrykk. Hun mener det var uheldig hvordan det slo ut ulikt for elever.

Derfor ønsker de nå at tiltakene som eventuelt måtte komme blir like på det forskjellige skolene i byen.

– Elevene har blitt påvirket forskjellig og urettferdig i byen, noe som bidrar til å øke de sosioøkonomiske forskjellene vi allerede ser fra før av. Det er viktig at skolene har de samme tiltakene, selv om det blir forskjellig smittetrykk – spesielt for videregående med tanke på at elever beveger seg på tvers av bydelene.

Byråd Holmås Eidsvoll erkjenner også at dette var noe som rammet ulikt.

– Det er ingen tvil om at de områdene som ble hardest rammet av tiltakene i stor grad også var områdene med størst levekårsutfordringer. Sånn sett har pandemien bidratt til å forsterke de sosiale forskjellene. Den erfaringen har vi med oss når vi skal diskutere eventuelle nye tiltak.

Ta igjen det tapte

Byråden viser til undersøkelsen Ung i Oslo og vurderer at den har dokumentert pandemiens påvirkning og utfordringer for unge godt – blant annet at unge i Oslo har hatt flere utfordringer enn resten av landet under pandemien.

Samtidig trekker hun fram at det gjøres en innsats for å ta igjen det tapte.

– Lærerne og skolene i Oslo har også jobbet fantastisk bra med å ta imot elevene i høst. Det er viktig å ha et ekstra fokus på dette nå, for å sørge for at flest mulig elever får opp igjen motivasjonen til å lære etter lange perioder med nedstenging. Byrådet har også satt av over 70 mill. kroner til tiltak for å ta igjen det tapte, både faglige og sosialt, etter koronapandemien i skolen. I budsjettforslaget som behandles i bystyre nå, styrker vi også den generelle skoleøkonomien betydelig, særlig i levekårsutsatte områder. Det fortjener de og trenger de for å kunne gi elevene enda bedre og tettere oppfølging.

Det er foreløpig ikke tatt noen vurderinger for hvordan smitten kan påvirke tentamen. Mulalic vil støtte det som besluttes så lenge skolene og elevene kommer fram til det som er best for elevene.