Etter en ny kvalitetssikring av utbyggingen av Fornebubanen er det klart at prosjektet vil både koste mer og ta mer tid enn ventet, opplyser Oslo kommune.

I januar ble det kjent at prosjektet hadde sprukket med 3 milliarder kroner – med en endelig prislapp på 21,5 milliarder kroner. Nå beregnes totalsummen til 26,4 milliarder kroner, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Nå ser vi at selv om vi har kuttet flere steder, har den uvanlig kraftige prisveksten og andre uforutsette forhold gått ut over det vi har spart inn, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Ferdigstillelsen av Fornebubanen blir dessuten utsatt med ytterligere to år, og dermed må man skrive 2029 før den er ferdig.

– At prosjektet trekkes ut i tid, er også årsak til høyere kostnader, men vi vil se på tiltak for å ta ned byggetiden så mye som mulig, sier Måsøval.

Den nye T-banestrekningen som skal gå mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter.

– Løper helt løpsk

Kostnadsoverskridelsene får nestleder og miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe, Marit Kristine Vea, til å reagere:

– Vi var kjent med at vi ville få en overskridelse i prosjektet, men dette er langt mer alvorlig enn vi var i stand til å forutse. Her er vi vitne til et prosjekt der taksameteret tilsynelatende løper helt løpsk, og jeg er dypt bekymret for hva dette forteller om styringen på et av de største investeringsprosjektene våre, sier hun.

Venstre-politikeren frykter konsekvensene dette kan ha for Oslo hvis det ikke kuttes voldsomt. Fornebubanen kan i verste fall sope opp midler som var tiltenkt andre viktige kollektivprosjekter planlagt i hovedstaden.

– Dette er en stor krise for Oslos kollektivsatsing, og vi er helt nødt til å finne løsninger som tar kontroll over kostnadene, samtidig som fremdriften opprettholdes.

Vea mener det er dypt urovekkende at Oslo nå er i en situasjon der det virker umulig å bygge kritisk viktig infrastruktur, uten at det blir voldsomme kostnadsoverskridelser.

– Dessuten er jo dette penger vi i utgangspunktet ikke har. Oslopakke 3 er allerede dramatisk underfinansiert. Dermed er dette svært alvorlig og jeg er dypt bekymret for hvilke følger dette får for hele Oslos videre kollektiv- og samferdselssatsing.