En av fangene ble slått og sparket mens han lå nede, og etter at han forsøkte å reise seg. To medfanger deltok i volden mot ham, men da saken mot en av dem kom opp for retten, nektet offeret å fortelle hva som egentlig hadde skjedd.

Slått først

En tidligere voldsdømt 25-åring tilsto i Oslo tingrett nylig at han var en av dem som slo og sparket medfangen, og sa det skjedde etter at offeret først hadde slått ham og en tredje person.

Heller ikke 25-åringen ønsket ikke å gi en veldig detaljert beskrivelse av hva som faktisk skjedde denne julikvelden i Oslo fengsel i fjor, og viste til at basketaket var filmet.

Fengselsbetjenter kom raskt til og fikk skilt de tre fangene fra hverandre.

Voldsofferet var lite medgjørlig etter hendelsen og ønsket ikke at det ble tatt bilder av ham for å dokumentere eventuelle skader han ble påført. Heller ikke ønsket han å avgi forklaring da saken mot 25-åringen nylig ble behandlet i retten.

En ansatt i fengselet kunne fortelle at voldsofferet ble påført kul i panna, sår under et øye, sår i en finger og skrubbsår.

Retten kom til at volden ikke var grov, og 25-åringen ble dømt for kroppskrenkelse, ikke kroppsskade. Derimot påpekte retten på at det er skjerpende at volden er begått i fengsel mot en medinnsatt, og at volden ble begått i fellesskap.

Dømt før

25-åringen er voldsdømt fem ganger tidligere, og den siste dommen fra Søndre Østfold tingrett gjaldt vold mot offentlig tjenesteperson.

Denne gang dømmes han til fengsel i 45 dager for volden.