BYGGMAGASINET

SIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS:

Selv litt avfall
kan gi stor gevinst

Der andre ser avfall, ser Stena Recycling verdier. I løpet ett år mottar de ikke mindre enn 18.500 tonn jern og metaller, der det aller meste blir til nye produkter. Det er sirkulær økonomi i praksis!

Material property, Azure, Font, Aqua

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Jern og metall kan i prinsippet gjenvinnes i det uendelige. Det er faktisk et av de beste eksemplene på sirkulær økonomi i praksis, mener prosjektleder Mads Borgen.

Stena Recycling er en viktig brikke i et moderne og bærekraftig samfunn, der gjenvinning er viktigere enn noen gang.

Ved selskapets anlegg på Ausenfjellet i Frogner mottar de over hundre tusen tonn avfall i året – blant annet store mengder jern og metall.

– Alt vi gjør handler om å tilrettelegge for at avfall som kan gjenvinnes blir værende i kretsløpet. Slik både sparer vi miljøet for utslipp og unngår unødvendig bruk av begrensede råvarer, understreker Borgen, som er prosjektleder for jern og metall.

For eksempel er aluminium svært energikrevende å fremstille. Gjenvinning av dette metallet alene sparer så mye som 95 prosent av energien sammenlignet med fremstilling fra ny malm.

I tillegg vil gjenvinning av ett tonn jern og metall redusere utslipp av CO2 på 2-15 tonn, i forhold til en gruveproduksjon.

Mange vet ikke at vi faktisk betaler for det. Med andre ord lønner det seg å levere skrapmetallet ditt til oss.

Mads Borgen, prosjektleder
Stena Recycling

"

Verdifullt avfall

Mye har endret seg siden Mads Borgen begynte hos Stena Recycling i 2010. Fra å være et litt "brysomt" avfallsproblem, har jern og metall fått status som en verdifull ressurs.

– Mange har fått øynene opp for at vi ikke bare tar imot, men faktisk betaler for det vi får inn. Med andre ord lønner det seg å levere skrapmetallet ditt til oss, anbefaler han.

Årlig tar Stena Recycling imot rundt 15000 tonn jern og 3500 tonn andre metaller – deriblant kobber og aluminium.

– Mesteparten er fra entreprenører, håndverkere, jernbanesektoren og småindustri på Østlandet. I tillegg er det nå stadig flere lokale bønder som leverer inn utrangerte landbruksmaskiner til oss i stedet for å la de ruste opp bak låveveggen, forteller prosjektlederen.

Han oppfordrer også privatpersoner på Romerike som har jern og metall liggende om å ta turen til Ausenfjellet.

Det kan være verdt mer enn du tror.

– Jeg tror ikke folk flest har for vane å kaste skrapmetall i restavfallet, men det er nok ikke alle som vet at de får betalt for det. Med en "drop-in" hos oss blir du kvitt skrotet ditt på en enkel og miljøvennlig måte.

Safety glove, Workwear, Tradesman, Wood, Metalworking, Artisan, Cap
Road surface, High-visibility clothing, Composite material, Workwear, Vehicle, Asphalt
Motor vehicle, Automotive tire, Road surface, Wheel, Asphalt, Truck, Tread

TONNEVIS AV VERDIER: Stena Recycling mottar årlig over 18.500 tonn jern og metaller ved anlegget på Ausenfjellet i Frogner. Her sorteres og klassifiseres alt avfall før det videresendes for gjenvinning til nye produkter.

Stena Recycling

  • En del av det svenske konsernet Stena Metall, etablert i 1939.
  • Har i dag totalt 3500 dyktige medarbeidere fordelt på virksomheter i Norden, Polen, Tyskland og Italia.
  • I Norge har Stena Recycling rundt 270 ansatte og en årlig omsetning for cirka 1,5 milliarder kroner.
  • Selskapets største mottaksanlegg i Norge ligger på Ausenfjellet i Frogner kommune.
  • Her sørger 80 dyktige medarbeidere for at blant annet metall, farlig avfall, elektronikk, plast og papir blir forsvarlig håndtert og videresendt til gjenvinning.
  • Har som mål å legge til rette for optimal utnyttelse av avfallsressursene, slik at det kan leve videre i nye produkter eller energi.
  • Tilbyr skreddersydde gjenvinningsløsninger for bedrifter, kommuner, offentlige etater og privatpersoner.

    Les mer

Fra skrap til nye produkter

Oppgaven til Stena Recycling er å legge til rette for gjenvinning av jern, stål, aluminium, kobber og andre metaller. Anlegget på Ausenfjellet har en god logistikk for å sikre en mest mulig effektiv prosess.

Fra mottak, innveiing og registrering går jern og ulike metaller videre til sortering, der de blir kvalitetssikret og klassifisert.

Store stålenheter blir klippet opp og skipet til Celsa Steel i Mo i Rana. Her blir det smeltet om og hovedsakelig brukt i produksjon av armeringsjern.

Ulike kvaliteter aluminium og kobber sorteres ut manuelt, før de samles og presses i kuber og lagres på paller.

Kobberet leveres til Nordox i Oslo, som produserer kobberoksid – en råvare som brukes i blant annet skipsmaling og som tilsetning i gjødsel og plantevern i landbruket.

Aluminium sendes videre til Stena sitt anlegg i Älmhult i Sverige, der det smeltes om til barrer og selges videre til produsenter av alle mulige produkter i Europa.

Jern og metall kan i prinsippet gjenvinnes i det uendelige. Det er faktisk et av de beste eksemplene på sirkulær økonomi i praksis.

Mads Borgen

"

Vil du vite mer?

Les mer om kildesortering og gjenvinning av jern og metaller her

Etterspurt kvalitet

Stena Recycling mottar, tilrettelegger og klargjør avfallet for produksjon av fullverdige råvarer til bruk i industrien over hele Europa.

Mads Borgen forteller om stor interesse for produktene de leverer.

– Vi er kjent for grundig kvalitetssikring og videre bearbeiding med stor grad av nøyaktighet. Alle våre produkter oppfyller stål- og metallverkenes strenge krav til kvalitet og miljø.

Mesteparten av avfallet henter Stena Recycling inn selv fra kontainere som er utplassert hos ulike bedrifter på Romerike.

Men selv om de allerede tar imot flere tusen tonn jern og metaller årlig, tar de gjerne imot mer.

– Vi hjelper gjerne til med å kartlegge behovet og skreddersy en avfallsløsning for din bedrift. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Borgen.

Motor vehicle, Workwear, Engineer
High-visibility clothing, Motor vehicle, Hard hat, Workwear, Helmet, Engineer

ALLE TYPER AVFALL: Stena Recycling sørger for sikker og effektiv håndtering av alle typer avfall, blant annet kasserte elektriske produkter.  

Kontakt

Adresse
Tretjerndalsvegen 70
2017 Frogner

Telefon
63 86 86 00

E-post
[email protected]

Alle foto: Erik Hansen