BYGGMAGASINET

Opplæringskontoret med nytt tilbud:

Nå samles tømrerteorien på nett!

Opplæringskontoret for tømrerfaget vil gjøre hverdagen enklere for lærlingene. Nå satser de knallhardt på E-læring – slik at fremtidens tømrere kan ta mer av opplæringen digitalt.

ANNONSØRINNHOLD FRA

– De siste to årene har vi produsert mange kurs. Pandemien fikk virkelig fart på E-læringskursene våre. Da så vi virkelig behovet, sier Harald Hansen.

Han er daglig leder i Byggmesterforbundet Region Øst og Opplæringskontoret for tømrerfaget.

– I sum har antall lærlinger økt, men det tilfredsstiller overhodet ikke rekrutteringsbehovet, forteller han.

SATSER DIGITALT: Opplæringskontoret for tømrerfaget har utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. – Basert på hvilket utdanningsløp du tar for å bli tømrer, får du tilbud om digitale kurs gjennom læringsplattformen Datapower Learning, sier daglig leder Harald Hansen.

Trenger faglærte instruktører

Det var i 2019 at Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower Learning startet et samarbeid for å utvikle et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. Siden 2020 har de samarbeidet tett med Byggmesterforbundet og forskningsinstituttet SINTEF.

– Hvis vi ikke utdanner dyktige, faglærte håndverkere til å blant annet instruere nye lærlinger, så hjelper det lite å ha mange lærlinger. Noe av det vi har satt fokus på, er å rekruttere gode instruktører, sier Hansen i en forlengelse av at byggebransjen skriker etter faglært arbeidskraft.

Han mener det er viktig å sørge for at tømrere med svennebrev blir stående i produksjonen, altså at de jobber ute på byggeplassen og ikke går inn i andre stillinger eller yrker.

– I tiden fremover skal vi lage instruktør- og opplæringskurs, slik at de hele tiden kan lære mens de står på byggeplassen. Vi må i større grad anerkjenne bedriften og det fellesskapet som en kompetansearena der man kan utøve faget, lære og supplere med teori som gir en bredere forståelse, mener Hansen.

Teorien skal gi en forståelse av hvorfor og hvordan tømrerfaget henger sammen.

Harald Hansen, Opplæringskontoret for tømrerfaget

"

Teori og fysiske samlinger

E-læringen skal også sørge for å gi et best mulig opplæringstilbud til morgendagens tømrere.

– Basert på hvilket utdanningsløp du tar for å bli tømrer, får du tilbud om digitale kurs gjennom læringsplattformen Datapower Learning. Alle skal uansett gjennomføre noe teori, sier han.

Det er nemlig flere veier til svennebrev i tømrerfaget. Den vanligste veien er gjennom to år på skole og to år i bedrift.

– Du har også noen som tar hele utdanningen i bedrift som begynner direkte fra ungdomsskolen. Flere blir også lærlinger i voksen alder fordi de ønsker et praktisk fag og søker seg til tømrerfaget. Skal mer av læretiden være i bedrift, må du få mer teori gjennom det tilbudet vi har her på Opplæringskontoret, forklarer Hansen.

All teori foregår gjennom den nettbaserte opplæringen, før det kompletteres med enkelte fysiske samlinger i etterkant. E-læringskurset inneholder blant annet animasjon, tekst, bilder, lydfiler og videoer.

– Til slutt får de en test, før vi har noen korte samlinger der vi gjennomgår det viktigste og svarer på de spørsmålene lærlingene måtte ha, sier han.

Lærlingene jobber i tegneprogrammer. Kursene er utviklet gjennom en forskningsserie.
Personal computer, Input device, Table, Furniture, Desk, Peripheral, Laptop
Det er også viktig med fysiske samlinger. Her ser vi Jonas Petersheim.
Raymond Schjønningsen.
Martin Ljosokk.
Widar Pederstad er lærer for byggfag. Gode instruktører er svært viktig i byggebransjen.

Forskningsbasert læring

I de nye læreplanene er teori og praksis bakt inn i de samme kompetansemålene. Det praktiske står bedriftene for, mens det teoretiske er det Opplæringskontoret for tømrerfaget som har ansvaret for.

– Teorien skal gi en forståelse av hvorfor og hvordan tømrerfaget henger sammen. E-læringen bruker Byggforskserien til SINTEF som kilde og fordypning. Der får lærlingene gode, visuelle og detaljerte løsningsforslag. Øvrig innhold og pensum er det ansatte i opplæringskontorene og fagkonsulentene i Byggmesterforbundet som står bak, sier Hansen.

En tredjedel av Opplæringskontorets lærlinger følger det ordinære studieløpet, som også omtales som 2+2..

– Når lærlingene er ute i bedrift, er det Opplæringskontoret som har hovedansvaret og som inngår lærekontrakt med lærlingene. Da er det fylkeskommunen, Opplæringskontoret for tømrerfaget og lærlingen som er parter på kontrakten. Underveis i studieløpet følger de og dokumenterer etter læreplanen for VG3 Tømrerfaget, forklarer han.

Hansen sier at opplæringskontorenes instruktører har fast tilgang til kursene og at lærlingene har tilgang ut læreperioden sin. Alle involverte kan enkelt følge fremdriften for sine lærlinger og laste ned dokumentasjonen over fullførte og beståtte kurs.

Les mer om kurset her!

Norges første opplæringskontor

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble stiftet i 1967 som det første opplæringskontoret i Norge. Det ble etablert av Bygg- og Tømrermesternes forening – det som i dag heter Byggmesterforbundet Region Øst.

– I Opplæringskontoret er vi åtte ansatte. De aller fleste er opplæringskonsulenter som er ute og besøker lærlingene til medlemsbedriftene ute på byggeplass. Vi kvalitetssikrer opplæringen til bedriftene og sørger for at alle lærlingene i vår region får opplæring i henhold til læreplanen, sier Hansen.

Opplæringskontoret for tømrerfaget har lærlinger i Viken, Oslo og enkelte steder på Innlandet.

– Vi har i underkant av 400 lærebedrifter som har lærlinger. I snitt er det én eller to lærlinger i hver bedrift. Til sammen har vi nesten 670 løpende lærekontrakter jevnt fordelt i hele regionen, avslutter han.

Dronekurs pågår. Her er lærerne Joakim Arvid Melby (t.v.) og Steffen Hamborg. Droneoperatør er en videreutdanning etter endt læretid og svennebrev i tømrerfaget.
Nicolay Sørensen Jore (f.v.), Bjørnar Bøe og Diako Muhammad Younus. Droneoperatør er en videreutdanning etter endt læretid og svennebrev i tømrerfaget.
Daniels Alves Nordbrenden (t.v.) og Ida Richardsen. Droneoperatør er en videreutdanning etter endt læretid og svennebrev i tømrerfaget.

Opplæringskontoret for tømrerfaget

  • Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert i 1967 som Norges første opplæringskontor.
  • Ble opprettet for å sikre bedre rekruttering til tømrerbransjen.
  • Fungerer som et bindeledd mellom bedriften, lærlingen, skoleverket og myndigheter.
  • Bruker kunnskap, erfaring og nettverk til å støtte både lærling og bedrift frem mot den avsluttende svenneprøven.
  • Inngår hvert år rundt 300 lærekontrakter i tømrerfaget.
Tømrerlærling Shahzeb Ali.
Det er viktig å bli utfordret som lærling.
Opplæringskontoret for tømrerfaget bruker forskningsbasert undervisning i sine kurs.

Kontakt

Adresse:
Østre Aker vei 24a, 0581 Oslo

Telefon: 22 38 00 36
E-post: [email protected]

Alle foto: Johanne Holm Pedersen (bildene er av elever og studenter ved Kuben VGS og Fagskolen i Oslo)