BYGGMAGASINET

I dette yrket er du garantert jobb resten av livet

Bedriftene i Oslo og Viken står i kø for å sikre seg lærlinger i malerfaget. – Det er et skrikende behov, sier Birger Knutsen, daglig leder i Malermestrenes Opplæringskontor.

ANNONSØRINNHOLD FRA

Deres oppgave er å sørge for at lærlingene får tilstrekkelig med opplæring når de gjennomfører sine praksisperioder i maler- og overflateteknikk-faget hos bedrifter i Oslo og Viken.

Opplæringskontoret tar også ansvar for å kurse dem som mangler fagkompetanse eller yrkesteori.

Per i dag har de 60 lærlinger på løpende kontrakter. Ventelisten er lang for firmaer som ønsker å tilskaffe seg lærlinger så raskt som mulig. Birger Knutsen, som selv er malermester, forteller at markedet koker.

– Hadde vi hatt flere tilgjengelig, så kunne vi sendt ut mellom 20 og 30 lærlinger med det samme, sier han.

Med svennebrev som maler ligger veien virkelig åpen for deg!

Birger Knutsen

"

Hav av muligheter

Birger mener bransjen bør legge inn enda større innsats for å inspirere og engasjere potensielle lærlinger. Ikke alle er klar over hvilke muligheter som åpner seg ved å velge maleryrket.

– Det er mange! Du kan ta mesterbrev og starte din egen bedrift, eller du kan få jobb i skoleverket. Med et svennebrev ligger veien virkelig åpen for deg, forklarer malermesteren.

Han kommer med noen eksempler:

– Det er mulig å utdanne seg videre til ingeniør. Du kan også spesialisere deg innenfor forskjellige disipliner som dekorering, restaurering, gulvbelegg eller tapetsering. Det er mange nisjer man kan velge, fortsetter Birger.

Så lar han det ikke stå usagt at du etter alle solemerker er garantert jobb resten av livet. Maleryrket gir deg en trygg fremtid og en stabil økonomi.

Malermestrenes Opplæringskontor Oslo

  • Malermestrenes Opplæringskontor er en del av Oslo Malermesterlaug.

  • Bistår med å sette deg i kontakt med lærebedrift.

  • Hjelper deg med å tegne lærekontrakt.

  • Sørger for riktig opplæring i henhold til læreplanen.

  • Gir personlig oppfølging gjennom hele læreperioden.

  • Arrangerer kurs for å øke din verdi og kompetanse som lærling.

  • Gir råd, kurs og veiledning ved forberedelse til svenneprøven.

Wood
Wood
Shoulder, Sleeve, Smile, Knee, Wood, Floor, Art, Flooring
Interior design, Dead bolt, Shorts, Property, Door, Fixture, Wood, Standing, Floor, Flooring

Bruk hodet – og kroppen!

Som maler er ingen dager like. Du forflytter deg gjerne fra oppdrag til oppdrag. Dessuten er det et spennende yrke der du aldri blir utlært.

– Å være maler innebærer mer enn å stå på en stige og male veggen utvendig. Nesten alt i rommet rundt deg er gjort av en maler. Det er et veldig estetisk fag der du ser resultatet av en skikkelig jobb med en gang, sier han.

Som maler får du dyrket dine kreative sider, samtidig som du får en aktiv hverdag. Du vil få muligheten til å jobbe både ute og inne, og arbeidet kan variere fra nybygg til eldre bygninger med behov for restaurering og oppussing.

Fashion design, Smile, Shoulder, T-shirt

MORGENDAGENS MALERE: Kashif Ali Rubani og Isabel Henriksen Gonzalez Flores er begge ferdige med to år på videregående. Nå skal de ut i lære som malere.

Slik tar du svennebrev

Svennebrev mottas etter at du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Det er fire veier til svennebrev i malerfaget, ifølge Birger Knutsen.

– Men uansett hvilken vei du går, tar hele utdanningsløpet 48 måneder, altså fire år, legger han til.

Den første veien til svennebrev er gjennom et vanlig skoleløp. Her går du to år på skole (vg1 og vg2), før du blir lærling og tar de to påfølgende årene i en bedrift. Deretter avsluttes løpet med en svenneprøve.

Den andre veien kalles for 1+3-modellen.

– Her tar du ett år på skole før du tar tre år i bedrift. Da er du ikke innom vg2, men får opplæring underveis i de fagene og kursene som mangler, sier Birger.

Den tredje veien er rettet mot voksne over 21 år. Ved å benytte deg av denne modellen, får du fire år i bedrift. Skolegang og opplæring vil bli gitt underveis.

– Denne veien er ikke veldig kjent, men det er en fin ordning. Hvem som helst kan begynne når de føler for det. Det er ingen begrensninger. Det er så mange der ute som har potensiale, men som ikke våger å finne ut hvordan de skal komme inn i yrket, sukker Birger.

Bermuda shorts, Footwear, Leg, Building, Chair

STORT BEHOV: Birger Knutsen (f.v.) og Christoffer Dalen er henholdsvis daglig leder og organisasjonskoordinator ved Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo. De forteller om stort behov for lærlinger blant medlemsbedriftene.

Pluss én spesialordning

Den siste veien er for unge lærlinger under 21 år. Her er det også fire år i bedrift.

– Denne veien er rettet mer mot dem med spesielle behov, og som kanskje har vanskeligheter med å få gjennomført skolegang, forklarer han.

For deg som allerede har jobbet et år eller mer i malerbransjen, og vurderer et svennebrev, finnes det også en løsning. Her får du muligheten til svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

– Det er en spesialordning som fylkene har, der løpet også strekker seg over 48 måneder, men er tilpasset voksne, sier han.

Malermestrenes Opplæringskontor tar imot lærlinger når som helst. Er du ikke bundet til et skoleløp, kan du starte når du selv ønsker.

– Det er bare å ta kontakt med oss for videre info. Vi vil gjerne fortelle om mulighetene våre, smiler Birger Knutsen.

Kontakt

Adresse
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

Telefon
22 65 68 68

E-post
oslomalermesterlaug@omml.no
oppl@moko.no