BYGGMAGASINET

De fremtidssikrer ditt næringsbygg

For tre år siden sto Mats Ekrogn plutselig på bar bakke etter at firmaet han jobbet for ble lagt ned av det eiende konsernet. I dag er han daglig leder og eier av et voksende firma i samme bransje.

ANNONSØRINNHOLD FRA

Som tidligere daglig leder hadde Mats masse erfaring med å styre sitt eget firma, og som prosjektleder hadde han mer enn nok erfaring med å styre prosjekter.

Etter litt hjelp var Ekrogn Tak og Membran AS på beina, og de kom fort i gang.

Med seg på laget fikk Mats to av sine gamle kollegaer og en av deres venner. Med fire arbeidere fra første var de konkurransedyktige fra første stund.

Nå er de inne i sitt tredje år, og har ansatt en ny person hvert år så langt.

Vi har mye ansvar i jobben vår. Vi skal holde vannet på utsiden av bygget, og det blir fort store skader hvis vann først kommer inn.

Mats Ekrogn

"

Alt innen taktekking

Ekrogn Tak og Membran driver med taktekking, hovedsakelig rettet mot proff og næring. En liten prosent av arbeidet er for privatpersoner, og Mats Ekrogn forteller at det ofte er fordi Ekrogn Tak og Membran har blitt anbefalt av tidligere kunder.

Tjenestespekteret innen taktekking er stort, og Ekrogn dekker det aller meste.

– Det inkluderer ganske mye. Det er tekking av garasjedekker, garasjer og parkeringshus. Det er også grunnmurstekking, balkonger, altaner, terrasser og taktekking, forteller Mats.

I tillegg gjør de også tekking med tettesjikt, enten med folie eller asfaltbelegg. På enkelte prosjekter monterer de også med isolasjon for oppbygging med fall for å styre vann til sluk eller takrenner. De fullisolerer også på nybygg, og tilleggsisolerer på mange vedlikeholdstekkinger.

– Så legger vi også badegulv, så vi er i dag engasjert i flere baderomsprosjekter for entreprenører, blant annet, legger Mats til.

Nedslagsfeltet er like stort som tjenestespekteret, og Oslobedriften tar på seg arbeid i Drammen, så langt sør om Moss og Fredrikstad, og så langt nord som Hamar og Brumunddal.

Ekrogn Tak og Membran AS

  • Etablert av Mats Ekrogn i 2018.
  • Bedriften kom raskt i gang med fire ansatte, og har lagt til en ny arbeider hvert år.
  • Driver med taktekking av garasjedekker, garasjer, parkeringshus, grunnmurer, balkonger, altaner, terrasser og tak.
  • Legger i tillegg badegulv, og jobber primært gjennom entreprenører.
  • Eksperter på vannavrenning for tak på næringsbygg, og ser på dette som en nøkkel innen å forsikre seg mot fremtidige klimaendringer og ekstremvær.
High-visibility clothing, Road surface, Asphalt, Flooring, Floor
Street fashion, Window, Sunglasses, Wood, Shorts, Knee, Waist, Thigh, Vest, Leisure
High-visibility clothing, Automotive tire, Road surface, Shoe, Tradesman, Workwear, Asphalt, Floor, Flooring, Glove
Road surface, Cloud, Sky, Asphalt, Wood, Tradesman
Road surface, Composite material, Cloud, Sky, Wood
High-visibility clothing, Automotive tire, Road surface, Footwear, Shoe, Leg, Asphalt, Sneakers, Flooring, Floor
Human body, Road surface, Leg, Asphalt, Knee, Thigh, Shorts, Grey, Grass, Finger
Land vehicle, Automotive tire, Car, Sky, Smile, Cloud, Wheel

HAR TAKET PÅ DET MESTE: Ekrogn Tak og Membran er spesialister på taktekking og vannavrenning på alle typer bygg.

Fremtidssikring av tak

En av hovedtjenestene til Ekrogn Tak og Membran er fokusert rundt vannavrenning på taket av næringsbygg. Dette er allerede noe bedrifter og byggherrer bør ta seriøst, og det kommer bare til å bli mer viktig med tiden.

Gjennom årene har sluk på taket av næringsbygg ofte blitt plassert i bærekonstruksjoner, noe som fort kan bli et stort problem på ganske kort tid, mener Mats.

– Bærekonstruksjonene blir jo stående på samme høyde mens taket synker, og da blir sluket stående som takets høyeste punkt, hvor det ikke får kvittet seg med alt vannet, forklarer han.

Dette er et problem som skjer med mange tak, også på bygg som er relativt nye, fordi tak blir utmattet over tid, og kan begynne å synke her og der.

Mats forklarer videre at grunnen kan være så enkelt som at et ventilasjonsanlegg har blitt montert på taket i ettertid, hvor taket får punktbelastning og synker litt.

– Det gjør jo at vannet blir stående der. Vannet i seg selv er ikke noe problem fordi tekningen tåler dette, overflaten av tekningen slites ned over tid. Den økte tyngden er også med på å belaste taket, sier han.

Sports equipment, Automotive tire, Flooring, Wood, Floor, Glove, Ball
High-visibility clothing, Motor vehicle, Sky, Workwear
High-visibility clothing, Cloud, Sky, Workwear, Vehicle, Asphalt

VANNTETT KVALITET: Robert Rybak monterer nødoverløp, for å hjelpe taksluket å ta unna vann ved store nedbørsmengder.

Forebygger skader

Et av hovedfokusene til Ekrogn Tak og Membran er derfor å rette opp svanker før de tekker på nytt igjen, sånn at vannet ikke kan bli stående på nedsunkne punkter på taket.

– Mange eksisterende tak i dag et jo bygget som et basseng med innvendig sluk, kan du si, med høye kanter. Da monterer vi gjerne ekstra nødoverløp, forteller Mats.

Nødoverløpet gjør at vannmengdene som sluk ikke får tatt unna blir sendt på utsiden av bygget i stedet for å bli stående på pappen, og er noe de alltid anbefaler ved nybygging og rehabilitering.

Man kan allerede merke klimaendringer, og de kommer bare til å bli sterkere fremover, mener Mats. Å gjøre forbedringen på byggets tak handler om å forsikre seg mot skader i fremtiden.

– Det er ingen tvil om at det kommer kraftigere byger nå for tiden enn det gjorde for 15-20 år siden, så det er noe som er veldig viktig, sier Mats Ekrogn.

På et relativt nytt bygg på Liertoppen har de nettopp brukt mye tid på å etablere slike ekstra overløp. Der kunne kunden fortelle at kumlokket de hadde på vannbrønn kunne bli løftet opp og bli ført titalls meter bort av vannmengdene.

Klar kommunikasjon

Som bedrift er Ekrogn Tak og Membran svært opptatt av god kommunikasjon, både internt og til kundene sine. Taktekking er et arbeid hvor man enten gjør en god nok jobb eller risikerer å skape store problemer.

– Vi har mye ansvar i den jobben vi har. Vi skal holde vann på utsiden av bygget, og det blir fort store skader hvis vann først kommer inn, forklarer Mats Ekrogn.

Fokuset er derfor på å kommunisere arbeidsoppgaver på en klar, konsis og komplett måte til de ansatte for å forhindre småfeil som kan bli til store problemer.

– Om man ikke vet riktig hva arbeidsinstruksen er eller om man er usikker på grunn av misforståelser og dårlig kommunikasjon, så er det så enkelt at man misser detaljer som er i prosjektet, forklarer Mats.

De forsøker også alltid å være i kontakt med kunden rundt fremgangen på arbeidet. Mats forteller også at de ser på det som viktig å kommunisere med kunden når det dukker opp utfordringer, slik at de kan løse utfordringen sammen med kunden, på den beste måten.

– Vi kan ikke bare løse problemet og så fakturere for det uten at kunden har hørt om det. Da kan kunden fort gå i taket og lure på hva som skjer, og det skjønner vi, forteller Mats.

Road surface, Urban design, Automotive exterior, Plant, Asphalt, Shade
Road surface, Composite material, Rectangle, Grey, Asphalt, Shade
Road surface, Composite material, Grey, Asphalt
Automotive tire, Road surface, Rectangle, Wood, Asphalt, Tar, Grey, Slope, Flooring, Floor
Road surface, Composite material, Sky, Wood, Asphalt, Line, Slope, Floor, Tree
Black, Black-and-white, Style, Wood, Font, Line, Art, Wall

Kontakt

Adresse
Morells vei 11
0487 Oslo

Telefon
413 49 494

E-post
[email protected]

Alle foto: Johanne Holm Pedersen