BYGGMAGASINET

Advarer mot svindlere i byggebransjen:

Slik unngår du å bli lurt

Daglig leder i Byggmesterforbundet Region Øst, Harald Hansen, advarer mot å la seg lure av useriøse aktører i byggebransjen som banker på døra. Her er hans beste tips for å unngå å bli svindlet.

Azure, Font

ANNONSØRINNHOLD FRA

De kommer hver vår og sommer, håndverkerne som tilbyr seg å male huset, vaske fasaden eller å bytte taket til en fristende lav pris og som utgir seg for å være seriøse aktører.

– Jeg fraråder alle å benytte seg av omreisende håndverkere som oppsøker kunder og tilbyr sine tjenester. Da havner du fort i saksa til kriminelle aktører som har helt andre intensjoner enn å få huset malt eller oppusset. Det kan ende med at du havner i en konflikt du ikke kommer deg ut av, forteller Harald Hansen, åpenbart bekymret for huseiere som lar seg lokke av personer som driver med dørsalg av byggetjenester.

High-visibility clothing, Baseball cap, Shoe, Blue, Smile, Sunglasses, Shorts, Workwear, T-shirt, House

VELG SERIØSE AKTØRER: Lærling Wael Ofkir (f.v.) og daglig leder i Byggmesterforbundet Region Øst, Harald Hansen, anbefaler alle som har byggeplaner i sommer å forsikre seg om at håndverkerfirmaet har alt på stell. Bruk av lærlinger er ett kvalitetskriterium.

Sjekk dette!

En gjennomgangsmelodi er at huseierne blir utsatt for press og trusler, inntil de betaler beløpene de useriøse aktørene krever. Deretter sitter huseieren igjen med et ødelagt hus. Hansen påpeker at seriøse aktører som regel ikke banker på døra for å tilby tjenester. Planlegger du å kjøpe byggetjenester denne sommeren og høsten, anbefaler han deg å bli kjent med dem som skal gjøre jobben.

– Vi ser dessverre for ofte at vedkommende som befarer og påtar seg oppdraget, setter noen andre til utførelsen. Da er det viktig at du blir kjent med dem som skal utføre. Du må vite at de har fagkompetanse og at de er skikket til de oppgavene som skal utføres, poengterer Hansen.

Han oppfordrer deg til å bruke registrene som ligger tilgjengelig ute på nett for å påse at leverandøren er en godkjent håndverker, for eksempel medlemsregisteret til bransjeorganisasjonene og Mesterregisteret.

– Gjør research, snakk med folk og be om referanser. Sjekk også om bedriften er bærekraftig og om den har solid økonomi. Ofte ser vi bedrifter forsvinne og gå konkurs så raskt den står i en konflikt.

Hansen mener også det kan være lurt å sjekke om bedriften har lærlinger og om den er medlem i et opplæringskontor.

– Satser bedriften på lærlinger, er det et kvalitetstegn og et tegn på at den ønsker å være der i fremtiden. Det er et godt signal om at bedriften har planer om å være lenge i gamet. Sjekk enkle parametere som fagkompetanse, egne ansatte og lærlinger, gjentar han.

Satser bedriften på lærlinger, er det et godt signal om at den har planer om å være lenge i gamet.

Harald Hansen

"

Byggmesterforbundet Region Øst

  • Byggmesterforbundet Region Øst er en lokal bransjeorganisasjon for byggmestere i Oslo og store deler av Viken og Hedmark.

  • Region Øst er et av de eldste laugene i Oslo. Stiftet i 1846 i Kristiania.

  • Fyller 175 år i 2021.

  • Jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet til tømrerfaget.

  • Deres 220 medlemmer er alle profesjonelle håndverksbedrifter som leverer kvalitet i henhold til gjeldende lover og regler.

  • Organisasjonen har markedstilgang, gjennomføringsevne og kompetansebygging som fanesaker.

  • Daglig leder er Harald Hansen.

Automotive design, Human, Table, Jacket, Eyewear, Art
Tradesman, Workwear, Wood, Electrician
Hard hat, Construction worker, Tradesman, Workwear, Building, Wood, Yellow, Wall, Headgear
Automotive design, Blue

Skummel trend

Han legger ikke skjul på at stor tilgang på billig og ufaglært arbeidskraft har ført til utfordringer, særlig etter at man åpnet Europa som et felles marked.

– Bygghåndverksfagene har slitt med lavere status, og vi har ikke klart å sikre nok rekruttering. Nå har vi havnet i en situasjon der vi ikke har nok faglærte tømrere og får heller ikke tak i nok lærlinger. Likevel er det viktig at kunder, offentlige myndigheter og aktørene selv stiller krav til fagkompetanse hos de som skal utføre. Har bedriftene i tillegg med seg lærlinger på oppdrag, kan du være trygg på at bedriften har dyktige håndverkere som viderefører fagkompetanse, forklarer Hansen.

Dessuten kan det billigste vise seg å bli det dyreste til slutt.

– Vi er helt avhengig av fagkompetanse når vi skal oppføre eneboliger og utføre vanskelige rehabiliteringsoppdrag. Da må vi gjerne inn i konstruksjonen, finne bæringer og sette sammen vanskelige tilbygg og nybygg. Konsekvensene av byggeskader og byggefeil kan være at det koster kunder og privatpersoner en formue, men også samfunnet. I verste fall kan konstruksjonen kollapse og være til fare for dem som befinner seg der, advarer han.

Han er også bekymret for at trenden vil svekke bygghåndverksfagene på sikt.

– Vi skal gjennom et grønt skifte der vi skal bygge bygninger med energioverskudd. Vi har ikke sjans til å klare det, hvis ikke vi driver med kontinuerlig kompetanseheving av arbeidskraften, sier Hansen, som også sitter som daglig leder for Opplæringskontoret for tømrerfaget.

Street fashion, Saw, Workwear, Wood, Sunglasses, Eyewear

FREMTIDENS HÅNDVERKERE: Kristoffer Bjåland i full gang med fagprøven som tømrer.

Ivaretar kompetansen i byggenæringen

Byggmesterforbundet Region Øst, som i år fyller 175 år, er en lokal bransjeorganisasjon for byggmestere i Oslo og i store deler av Viken og i Hedmark. Deres medlemmer er alle profesjonelle håndverksbedrifter. Av dem kan du forvente håndverk av ypperste kvalitet.

– Det er et opplagt krav hos oss at medlemmene leverer topp kvalitet i utførelsen og forholder seg til de lover, regler og etiske retningslinjer som gjelder. Dette er de forpliktet til, og vi har også et fagutvalg som kan følger opp dette, sier han.

Organisasjonen sørger for gode ramme- og arbeidsvilkår for små og mellomstore bedrifter, samtidig som de formidler forespørsler for kunder som ønsker å benytte seg av medlemmenes tjenester. Byggmesterforbundet bidrar også med på å utforme lover og regelverk til det beste for bransjen.

– Vi sørger kontinuerlig for å ha de beste vilkårene, et solid fagmiljø og juridisk kompetanse rundt medlemsbedriftene. Dette innebærer gode rammeavtaler, dyktige fagkonsulenter og jurister, sosiale sammenkomster og kursing for å heve det faglige nivået. Markedstilgang, gjennomføringsevne og kompetansebygging er høyt på agendaen. For vi skal sørge for at våre medlemsbedrifter representerer den delen av byggenæringen som er i ledelsen når det gjelder seriøsitet og de som skal å løfte faget og byggenæringen kompetansen videre, avslutter Harald Hansen.

Skal du ha utført tømrerarbeid, er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundet Region Øst medlemmer. Trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktige elementer når du skal velge håndverker!

10 gode grunner til å bli medlem:

1. Bli en del av et lokalt nettverk og fagmiljø med dyktige byggmestere som byr på seg selv både faglig og sosialt.

2. Få svar på faglige spørsmål fra kollegaer samt landets beste fagkonsulenter.

3. Få advokathjelp fra dyktige advokater innen byggesak og arbeidsrett.

4. Få kompetanseheving gjennom en dagsaktuell og variert kursportefølje.

5. Få eksklusiv tilgang til anbudsforespørsel fra kunder i ditt nærmiljø som ønsker å bruke en byggmester i sitt prosjekt.

6. Ha mulighet for samarbeid med andre mesterbedrifter om prosjekter og om inn- / utleie av mannskap ved svingninger i oppdragsmengden.

7. Få konkurranse fortrinn ved å vise dine kunder at du er med i en forening med lange tradisjoner og som representerer fagstolthet og kompetanse.

8. Ha en administrasjon lokalt som daglig jobber for at din bedrift skal få økt markedstilgang og bedre vilkår for i drive forretning i en presset byggenæring.

9. Få eksklusive innkjøpsavtaler som sikrer deg de beste prisene på det en mesterbedrift trenger og sterkt rabatterte priser i Byggmesterforsikring som jobber på lag med kundene sine om uhellet er ute.

10. Sikre tømrerfagets utvikling gjennom kollegial erfaringsutveksling, fagopplæring, en solid bransjeorganisasjon, yrkesstolthet, kvalitetsutvikling og en sann Mestertittel.

Byggmesterforbundet Region Øst har også forhandlet fram egne gunstige rammeavtaler for medlemmene.

Bli medlem

Kontakt

Adresse
Østre Aker vei 24 A
0581 Oslo

Telefon
22 38 05 45

E-post
bfost@bfost.no