Virke frykter også at folk slutter å ha tiltro til myndighetenes tiltak hvis dagens ordning fortsetter fram til sommeren. Hovedorganisasjonen ber om at all handel åpnes igjen som planlagt fra og med 26. april.

– At varene i de stengte butikkene i stedet må kjøpes på nett for så og hentes ut fra den lokale matbutikken, fremstår som meningsløst og er neppe det beste i relasjon til anbefalte smitteverntiltak, sier direktør i Virke Handel Harald Jachwitz Andersen til VG.

Tiltaksnivå A, som er det strengeste regionale tiltaksnivået for smittevern, skal ifølge regjeringen normalt vare i to til tre uker. 20 kommuner i Viken har hatt dette tiltaksnivået betydelig lenger. I Oslo er det også strenge lokale tiltak.

– Etter snart 13 måneder med pandemi er vi ikke kjent med at det har forekommet smittespredning i norske butikker og varehus. Varehandelen er svært gode på smittevern. Vi frykter dessverre at for mange varehandelsbedrifter kan en videre nedstenging bli for tung å bære, med nedleggelser og konkurs som konsekvens.