Fredag 1. oktober ble en 27 år gammel mann fra Oslo pågrepet, og siktet for en rekke overtredelser.

Mandag ble mannen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, og påtalemyndigheten ved politiadvokat Carina Grini, la ned påstand om at 27-åringen skulle fengsles i fire uker.

Mannen er siktet for tre tilfeller av narkotikaovertredelse, ulovlig bevæpning (tre tilfeller), heleri, mindre tyveri, alkoholpåvirket kjøring (to tilfeller), kjøring uten gyldig førerkort (to tilfeller) og for å ha unnlatt å etterkomme pålegg fra politiet ved fem anledninger.

Ilagt meldeplikt

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at mannen mest sannsynlig hadde en samlet påvirkningsgrad på minst 1,2 i promille da han ble stoppet for ruspåvirket kjøring i juni.

I fengslingsmøtet fortalte 27-åringen at han hadde et rus- og kriminalitetsproblem, og at dette til dels knytter seg til kontakt med familiemedlemmer.

Likevel kom retten, ved dommerfullmektig Maria Bergram Aas, frem til at mannen kunne løslates. Han ble ilagt meldeplikt hos politiet to ganger i uka frem til 1. november.

Retten legger videre til grunn, som siktede har forklart, at han er i kontakt med rusmiddelkonsulent og har fått tilbud om et botilbud hvor han også skal undergis legemiddelassistert rusbehandling.

Tidligere dømt

I kjennelsen heter det at retten i utgangspunktet finner vilkåret for fengsling til stede, og at «alvorlighetsgraden i de straffbare forhold synes å ha vært eskalerende, er rusrelatert og at siktede i henhold til sin forklaring har et rusavhengighetsproblem».

Men fordi 27-åringen fikk meldeplikt etter ruskjøringen i juni, så mener retten at dette har en forebyggende effekt - selv om han kun møtte til halvparten av tidspunktene.

Mannen skal ifølge kjennelsen ha begått nye straffbare forhold i september.

Mannen er tidligere straffedømt, og ble sist løslatt 18. desember 2020. Han var rusfri en periode etter dette, men oppfølgingen ble ikke god nok som følge av Covid-19.