SISTE: I en pressemelding sendt etter denne sakens publisering opplyser Helseetaten om følgende:

«Fra og med tirsdag 14.12.2021 går enkelte testsentre som har drop-in over til å kun ha timebestilling. Dette gjøres av flere grunner. For det første vil det bidra til å redusere køen ved testsentrene da det vil være mer forutsigbar bemanning og hver ansatt vil bruke kortere tid per pasient da registrering er gjort på forhånd».

«For det andre vil dette skape mer forutsigbarhet og struktur i arbeidshverdagen til de ansatte som jobber med å fordele test-timer og teste innbyggere på testsentrene», heter det også.

Adamstuen er den kommunale stasjonen som kun kommer til å ha timebestilling, får Avisa Oslo opplyst. Videre heter det i pressemeldingen at mobile enheter og testsenteret på Grønland torg kun tilbyr drop-in, mens Mortensrud og Rommen testsenter tilbyr både timebestilling og drop-in.

– Vi oppfordrer alle innbyggere i Oslo til å bestille time for koronatest på kommunens hjemmesider, slik at vi kan fordele testingen i forhold til kapasiteten på hvert enkelt testtilbud.

Budskapet kommer fra Silje Thorkildson. Koordinatoren for koronatesting i Oslo uttaler seg på et tidspunkt der det er stor pågang på Oslos teststasjoner, som for eksempel Adamstuen der køene har vært på flere timer.

Samtidig har flere privatpersoner kontaktet Avisa Oslo angående lang ventetid også på timeavtaler.

– Det er ujevn pågang på de ulike teststedene, hvilket resulterer i opphoping av køer ved mer populære teststeder. Flertallet av de som bestiller test vil få det i løpet av 24 timer, men når vi nå har så stort trykk på både testbestilling og på testsentrene, kan det ta lengre tid, svarer Thorkildson på spørsmål om disse ventetidene.

– Testbestillingen var nede en kort periode i løpet av helgen, og det medførte at flere ringte koronatelefonen for å bestille test. Ventetiden ble bedre i løpet av dagen på søndag, men det er fortsatt stort trykk, utdyper Thorkildson om situasjonen.

For å unngå køer som de som har vært på Adamstuen, er det fra kommunens side ønskelig at folk avtaler time.

– Folk må også være forberedt på å teste seg på et teststed som ikke er i umiddelbar nærhet av der de bor, uttaler testkoordinator Thorkildsen.

Hun opplyser at ventetid på svar er på inntil 1–4 døgn etter test.

– De fleste i Oslo får testet seg samme dag som de ønsker det, enten gjennom testbestilling eller ved drop-in. Ved stor pågang vil det naturlig måtte bli køer og særlig ser vi det tidlig på dagen og i perioden etter normal arbeidstid, lyder oppfordringen fra Silje Thorkildson.

– Test deg hvis du har vært nærkontakt og eller tror du har symptomer på korona, lyder den klare oppfordringen fra testkoordinatoren.