Gå til sidens hovedinnhold

Vil redde butikkene med søndagsåpent i sommer

Norsk Sentrumsutvikling tror søndagsåpent kan være en redningsplanke for en hardt presset handelsnæring i sommer. Men myndighetene sier blankt nei.

Koronarestriksjonene har gått hardt ut over handelsstanden. Særlig sentrumsbutikkene har lidd under nedstengningen, ifølge tall fra Norsk Sentrumsutvikling.

I et brev til Barne- og familiedepartementet foreslår organisasjonen at det åpnes for søndagshandel i by- og tettsteder i sommeren. Forslaget gjelder kun sentrumsbutikkene, og ikke kjøpesentrene utenfor.

– Vi tror dette er et tiltak som kan bidra til å øke butikkenes inntjening i sommer, sier leder Kristin Gustavsen i Norsk Sentrumsutvikling.

Norsk Sentrumsutvikling er en interesseorganisasjon for 35 norske bysentrum. Organisasjonen jobber for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenester og opplevelser.

Mener kommunene bør bestemme

Loven om helligdager sier at butikker som hovedregel skal holde stengt på helligdager. Det finnes en rekke unntak fra loven, blant annet for mindre dagligvarebutikker, hagesentre og butikker på turiststeder. Det er Statsforvalteren som kan gi en kommune status som turiststed.

Norsk Sentrumsutvikling foreslår at kommunene skal få lov til å gi dispensasjon fra loven.

«Beslutningsmyndighet om å holde søndagsåpent sommeren 2021, f.eks. begrenset til skoleferien, legges til den enkelte kommune. Unntaket sommeren 2021 begrenses til å gjelde by- og tettstedssentrene i kommunene. Med et slikt unntak vil staten gi kommunene og næringen et nytt virkemiddel i kampen om å komme gjennom krisen», skriver organisasjonen i brevet.

Les også

Kjøpesentre får åpne: – Endelig!

Gustavsen sier at enkelte av medlemmene opplever at statsforvalterne har ulik praksis, slik at noen får lov til å holde søndagsåpent, mens andre ikke.

– I de spesielle tidene vi er i nå, mener vi at avgjørelsen om søndagsåpent i sommer bør tas lokalt, sier Gustavsen.

Tommel ned

Spørsmålet om søndagsåpent var også oppe i fjor vår. I et brev til Fylkesmennene konkluderte Barne- og familiedepartementet at koronaepidemien ikke ga grunnlag for å gjøre unntak fra helligdagslovens bestemmelser om åpningstider.

Departementet er heller ikke denne gangen på gli.

Statssekretær Reid Ivar B. Dahl (KrF) sier forslaget til Norsk Sentrumsutvikling innebærer en begrenset liberalisering av loven. Det ville være på tvers av det Stortinget har bedt regjeringen om.

Dessuten har fristen for å få behandlet et lovforslag for sommeren 2021 gått ut.

– Koronasituasjonen har gjort det mulig å behandle enkelte lovforslag raskt. Henvendelsen fra Norsk Sentrumsutvikling peker på viktige hensyn, men kan ikke begrunne hastebehandling av et lovforslag, skriver statssekretæren i en e-post til Avisa Oslo.

Les også

«Olli» og Tiril jobber i hver sin butikk i samme nabolag. Begge kan bli Norges hyggeligste: – Jeg tuller jo fælt. Kødder mye med kundene

Et offentlig utvalg som vurderte loven i 2017 var skeptisk til å bruke åpningstidsreglene til å påvirke konkurransen mellom handel i kjøpesentre og i bysentrum.

– Den offentlige utredningen peker på viktige momenter, mener Dahl.

–Spesiell situasjon

Leder Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF) er enig i at forslaget ville være konkurransevridende. Personlig tror han det kunne vært et bra tiltak, gitt at det hadde omfattet flere og vært midlertidig.

– Med en sommer som forhåpentligvis blir mer normal, kunne søndagsåpent gitt økt tilgjengelighet for turistene, sier han.

Ettersom forslaget fikk rødt lys av departementet, har ikke Næss luftet spørsmålet med OHFs medlemmer.

– Det er ikke slik at alle som driver med handel vil ha søndagsåpent. Men vi er i en spesiell situasjon, og du skal ikke se bort fra at flere ville ha vært positive, sier han.

Les også

Boligmarkedet gikk i vårdvale

Kommentarer til denne saken