Gå til sidens hovedinnhold

Vil prioritere Oslo i hydrogensatsing: – En grønn gavepakke til byen

Oslo Høyre vil bygge et knutepunkt for hydrogen i Groruddalen.

– Å legge et hydrogenknutepunkt i Oslo vil ha enormt mye å si for om vi vil klare å nå klimamålene våre, sier kommunalminister Nikolai Astrup.

Nå vil han og nestleder i Oslo Høyre Eirik Lae Solberg at regjeringen legger ett av fem planlagte hydrogenknutepunkt på Alnabruterminalen i Oslo. De mener det vil skape flere hundre arbeidsplasser og kutte Oslos klimagassutslipp betydelig.

Vil prioritere Oslo

I 2020 la regjeringen fram et veikart for hydrogen, som fastslår at de vil legge til rette for fem hydrogenknutepunkter for maritim sektor. Oslo Høyre og kommunalministeren mener at Oslo bør være et av de prioriterte stedene i satsingen.

– Oslo Havn er Norges største havn og i tillegg går veldig mye av all tungtransporten i landet forbi og gjennom Oslo. Vi vet at skips – og tungtransporten står for en stor del av CO₂-utslippene våre, og hele transportsektoren må bli utslippsfri om vi skal nå klimamålene våre. Hydrogen er en av nøklene for å få dette til. Da er det naturlig å legge et av knutepunktene her, sier Lae Solberg og legger til:

– Og som politiker fra Oslo, så er det ekstra morsomt at Oslo-regionen kan bli et foregangsområde for bruk av hydrogen, sier han.

– I mange år har Høyre snakket om å satse stort på hydrogen. Hvorfor har det tatt så lang tid før man har kommet i gang?

– Det har skjedd mye de siste årene. Kostnadene ved å fremstille hydrogen har vært høye, men nå er de på vei ned. Også har det manglet infrastruktur. Med denne strategien har regjeringen sagt at det ikke skal stå på infrastrukturen. Det er satt av milliarder til hydrogenprosjekter de neste årene, og det gjør det lettere for private å satse og for bransjen å legge om, sier Astrup

– Fram til nå har hydrogensatsingen vært fanget i en «høna og egget»-problemstilling. Du får ikke folk til å ta i bruk hydrogen hvis du ikke har hydrogen tilgjengelig, men du får ikke hydrogen tilgjengelig hvis det ikke er etterspørsel fra næringslivet, sier Astrup.

– Tanken er derfor å lage såkalte knutepunkter hvor man kan ha flere enn ett bruksområde. På Alnabru kan vi levere hydrogen til Oslo Havn, og til tungtransporten, men også potensielt til Gardermoen hvis det i fremtiden blir aktuelt med hydrogenfly.

Saken fortsetter under bildet


Vil bygge i Groruddalen

Stedet de har sett seg ut er Alnabruterminalen i Groruddalen.

– På Alnabruterminalen har du umiddelbar nærhet til E6 og direkte togforbindelse til Oslo Havn. Skipstrafikken er en av våre største utslippskilder, men også en av sektorene som er flinke på omstilling. Ved å ha en direkte forbindelse til havnen, kan man enkelt forsyne skip som anløper Oslo Havn med hydrogen, sier Astrup.

Lae Solberg legger ikke skjul på at et hydrogenanlegg av denne størrelsen, vil være viktig for arbeidslivet i Oslo.

– Det kan fort bli mange hundre arbeidsplasser knyttet til anlegget, både her på Oslo Havn og på Alnabru. I tillegg vil det oppstå andre arbeidsplasser i tilknytning til teknologiutvikling og infrastrukturen, sier han og legger til med et smil:

– Og til tross for hva Senterpartiet mener, så trenger vi faktisk arbeidsplasser i Oslo også.

– I mange år har Høyre snakket om å satse stort på hydrogen. Hvorfor har det tatt så lang tid før man har kommet i gang?

– Det har skjedd mye de siste årene. Kostnadene ved å fremstille hydrogen har vært høye, men nå er de på vei ned. Også har det manglet infrastruktur. Med denne strategien har regjeringen sagt at det ikke skal stå på infrastrukturen. Det er satt av milliarder til hydrogenprosjekter de neste årene, og det gjør det lettere for private å satse og for bransjen å legge om, sier Astrup

– Fram til nå har hydrogensatsingen vært fanget i en «høna og egget»-problemstilling. Du får ikke folk til å ta i bruk hydrogen hvis du ikke har hydrogen tilgjengelig, men du får ikke hydrogen tilgjengelig hvis det ikke er etterspørsel fra næringslivet, sier Astrup.

– Tanken er derfor å lage såkalte knutepunkter hvor man kan ha flere enn ett bruksområde. På Alnabru kan vi levere hydrogen til Oslo Havn, og til tungtransporten, men også potensielt til Gardermoen hvis det i fremtiden blir aktuelt med hydrogenfly.

– Når vil arbeidet med å etablere knutepunktet starte?

– Vi må først vinne valget, men om vi gjør det så skal vi begynne arbeidet allerede i 2022. Vi har lovet å etablere disse anleggene innen 2025, og det skal vi klare. Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner til hydrogenprosjekter de neste årene, sier Astrup.

Lae Solberg og Astrup er klare på at knutepunktene må på plass så raskt som mulig. Fram mot 2030, skal CO₂-avgiften økes jevnlig. I 2030 vil CO₂-avgiften ligge på 2000 kroner.

– Det kommer til å bli dyrere å forurense. Co₂-avgiften blir pisken, og så blir dette hydrogenanlegget en av gulrøttene som skal motivere transportsektoren til å omstille seg fra diesel til hydrogen, sier Astrup.

– En grønn gavepakke til byen

Hvert år slipper Oslo Havn ut ca. 55 000 tonn CO₂ per år. Innen 2050, skal dette kuttes med 85 prosent. Det vil bli vanskelig uten en storsatsing på hydrogen, mener Astrup og Lae Solberg.

De to høyrepolitikerne mener hydrogenifiseringen av skips – og tungtrafikken i Oslo kan bidra til store utslippskutt i byen.

– De siste årene har reduksjonen i klimagassutslipp gått altfor sakte. Oslo har hatt et mål om en reduksjon på femti prosent, men utslippene gikk bare ned med knappe fem prosent. Nå må vi få fortgang i det, sier Astrup og legger til:

– Man har kommet langt på privatbilene. Veldig mange velger elektrisk, men nå må vi ta neste skritt slik at tungtransporten, skips – og kollektivtrafikken blir utslippsfri. Hele transportsektoren må bli utslippsfri, og det må skje raskt.

På veien ved Oslo Havn, 10 minutter på sykkel fra sentrum, dundrer lastebilene forbi. Solberg må heve stemmen for å snakke:

– Både her og E6 er noen av de mest luftforurensa områdene i Oslo. Hvis du får transporten over på hydrogen vil det gjøre underverker for luftkvaliteten i Oslo. Om vi hydrogenifiserer tungtransporten, vil vi få bedre luft lokalt i Oslo i tillegg til å kutte i klimagassutslipp, og skape arbeidsplasser. Et hydrogenknutepunkt på Alnabru er en grønn gavepakke til byen.

Kommentarer til denne saken