– Jeg tror folk ser at det her blir bra for byen, og det er veldig spesielt av Senterpartiet å si at de vil stanse dette, fordi de på nasjonalt nivå vil lage billig retorikk ut av det, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til AO.

Hun refererer til at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han vil stanse nullutslippssoner i Oslo­ og Bergen om partiet får regjeringsmakt:

– Regjeringen har ikke klart å legge fram ett argument der de viser hvilken klima­effekt dette faktisk har. Jeg tror det er ødeleggende for klimapolitikken når symboler blir viktigere enn reelle og gode tiltak, sier Vedum til Aftenposten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ga nylig grønt lys til at Oslo og Bergen skal få opprette soner der det ikke er tillatt å kjøre med fossilbilder – noe det allerede er stort flertall for i bystyret.

Det er dette Vedum ønsker å stanse, dersom han får regjeringsmakt etter valget i høst.

– Trygve Slagsvold Vedum er ikke i noen posisjon til å bestemme dette alene. Jeg synes det er rimelig spesielt at han og Sp vil nekte lokalpolitikerne muligheten til å bestemme dette her selv, slår Kaski fast.

Bilister kritiske til fossilfrie soner

Uttalelsene fra Vedum kommer i forbindelse med at Gjensidige har fått gjennomført en spørreundersøkelse der bilister har blitt spurt om de støtter forslaget om fossilfrie soner.

I undersøkelsen er det kun bilister som har svart, og spørsmålet de ble stilt er følgende:

«Det er et forslag om å innføre forbudssoner for fossildrevne biler i store byer. Hvor enig eller uenig er du i dette forslaget? Med forbudssoner menes avgrensede områder der det er ulovlig å kjøre fossildrevne biler.»

I Oslo har 60 prosent av de spurte svart at de er helt eller delvis uenige, mens 27 prosent har svart at de er helt eller delvis enige.

Kaski mener imidlertid ikke at denne undersøkelsen er representativ for byens innbyggere.

– Når du ser på tallene i Oslo, så ser du at stadig flere ikke har bil, og at stadig flere bruker bildelingstjenester. Det blir færre biler i sentrum, bedre luft og mindre forurensning med dette forslaget. Vedum burde holde fingrene fra fatet, og la lokalpolitikerne styre det her.

Senterpartiet stemte for i Oslo

Kaski påpeker også at Senterpartiet støttet forslaget om utslippsfrie soner i Oslo, da dette ble stemt over i bystyret. Dette var altså da bystyret behandlet Oslos klimastrategi fram mot 2030. Sp gikk da inn for at Oslo skulle «søke staten om å etablere en pilot med miljøsone som bare tillater utslippsfrie personbiler og varebiler»

– De var med på å stemme gjennom dette, og det er – tror jeg – fordi Senterpartiet i Oslo ser at det vil gjøre byen til et bedre sted å bo. Vi får færre biler og bedre luft, sier Kaski.

Hun slår fast at SV ikke kommer til å gå med på å stanse prøveprosjektet, dersom de kommer i forhandlingsposisjon etter valget.

– Vi kommer til å stå fast på at kommunene selv skal få bestemme dette. For oss er lokaldemokratiet viktig, særlig når det handler om å skulle gjøre byen mer miljøvennlig.