Dagens bygg er godt nok, og det er ingen ting som tyder på at politibudsjettene fremover tilsier nytt bygg.

Det fremgår i revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget ba regjeringen i fjor om å starte planlegging av ny politihøgskole i Oslo, som skulle erstatte bygget i Slemdalsveien på Majorstuen. Men nå vil regjeringen skrote planleggingen.

Ap-forslag

Forslaget om å iverksette planlegging, kom fra Ap-politiker Lene Vågslid, som var leder i justiskomiteen. Forslaget fikk flertall i Stortinget i februar i fjor.

Hun hadde ingen formening om hvor politiutdanningen burde bli lagt.

– Dette må utredes først, så vi har ikke en mening om lokalisering. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet understreker i våre merknader at dette må utredes, og det må regjeringen komme i gang med, sa Vågslid til Politiforum i fjor.

Gode nok lokaler

I 2017 gjennomførte Dovre Group en foranalyse av eiendomsbehov for justissektoren i Osloområdet. For Politihøgskolen (PHS) ble tilstanden vurdert som «akseptabel» for alle kriteriene.

– Tilstanden på bygget tilsier at ny politihøgskole ikke bør prioriteres, gitt at handlingsrommet i budsjettene i årene fremover forventes vesentlig redusert sammenlignet med hva vi har blitt vant til, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår dermed at Stortingsvedtaket fra februar i fjor oppheves.

PHS har utdanningssentre i Bodø, Stavern og Kongsvinger i tillegg til Oslo.