Venstre, KrF og Høyre foreslår et tilskudd til nye Majorstuen stasjon på 500 millioner kroner i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP).

Det melder regjeringspartiene selv i en pressemelding onsdag morgen.

– Som tidligere samferdselsbyråd i Oslo er jeg svært fornøyd med å kunne annonsere at regjeringen ønsker å bidra til å realisere Majorstuen stasjon. Dette prosjektet er en viktig brikke i å videreutvikle kollektivtilbudet i Oslo-området og skape enda bedre forbindelser gjennom byen, sier Guri Melby, Venstres førstekandidat i Oslo.

Eirik Lae-Solberg i Oslo Høyre mener dette viser at regjeringen tar hovedstadens samferdselsutfordringer på alvor.

– Majorstuen stasjon er en nødvendig del av et fremtidsrettet og miljøvennlig T-banetilbud i Oslo, sier han i pressemeldingen.

70.000 reisende

Espen Andreas Hasle, førstekandidat for KrF i Oslo, omtaler forslaget som et løft.

– Dette viser at regjeringen med samferdselsminister Hareide i spissen, tar utfordringene Oslo har på alvor. Hele prosjektet må løses av Oslo, men dette er et viktig bidrag på veien. Vi trenger en grønn omstilling av samfunnet, og da er økt kapasitet i kollektivtrafikken i Oslo-området en vesentlig del av det bildet, heter det i pressemeldingen.

Med 70.000 gjennomreisende hver dag, fordelt på T-bane, trikk og buss, er dagens stasjon på Majorstuen landets tredje største kollektivknutepunkt. Når Fornebubanen står ferdig, etter planen i 2027, skal også den stoppe på stasjonen.

Det vil gjøre Majorstuen desto viktigere som knutepunkt i byen, mener regjeringspartiene.

– Det er stadig flere som reiser kollektivt i Oslo, og det er avgjørende at det gjøres tiltak for å øke kapasiteten som snart er sprengt. Å bygge ny stasjon på Majorstua er en viktig brikke, heter det i onsdagens pressemelding.

Oslos prosjekt

Når regjeringen om kort tid legger fram sitt forslag til NTP for den neste 12-årsperioden, vil det altså være med et forslag om 500 millioner kroner i tilskudd til nye Majorstuen stasjon.

Det er likevel Oslo kommunes prosjekt, hvilket betyr at også de er ansvarlige for finansieringen. I pressemeldingen fremkommer det at regjeringen legger til grunn at det også et stort potensial for privat finansiering, all den tid prosjektet ligger svært sentralt plassert i Oslo.

Nye Majorstuen stasjon

  • I løpet av de neste årene skal Fornebubanen føres inn til Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel bygges for å øke hele kapasiteten på T-banen. En oppgradering av Majorstuen med økning fra to til fire spor er av stor betydning for å få den kapasiteten på T-banen Oslo trenger.
  • En ny T-banestasjon under bakken frigjør et areal på cirka 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde.
  • Planforslaget foreslår å bygge på en tredjedel av området. Området gir rom for over 400 nye boliger, skole, barnehager, kulturaktiviteter og rundt 1300 kontorarbeidsplasser. Resten blir by- og grøntområder for lokalbefolkningen.
  • En ny T-banestasjon legger til rette for innføring av Fornebubanen, som er planlagt ferdigstilt i 2027. Den nye stasjonen inngår også i planene om ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, og må bygges før den nye tunnelen.

Kilde: Sporveien