I Oslo jobber byrådet med å utrede og innføre nullutslippssoner – altså deler av byen uten kjøretøy som går på diesel og bensin.

Byrådet planlegger å legge den første sonen i Kvadraturen. De har også et ønske om å gradvis utvide til andre områder, men har ikke myndighet til å gjøre det på riksveier.

«Stortinget ber regjeringen legge myndigheten til å opprette og bestemme størrelsen på nullutslippssoner til kommunene, uavhengig av om veiene er kommunale, fylkeskommunale eller statlige», het imidlertid et forslag tatt opp på Stortinget tirsdag.

Det kom opp som et av energi- og miljøkomiteens mindretall-forslag, og fikk ikke flertall. Det er likevel svært etterlengtet fra Oslo-byrådets side.

– Nullutslippssonerer et effektivt tiltak for å kutte klimautslipp og luftforurensing fra eksos. Det er unødvendig og byråkratisk at Oslo, Bergen og de andre kommunene må søke staten om dette. Kommunene vet best om, hvordan og hvor nullutslippssoner kan innføres, skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en e-post til Avisa Oslo.

– Noe av det viktigste vi trenger

– Hvor nødvendig er denne muligheten for at kommuner som Oslo skal kunne nå sine klimamål?

– Våre to viktigste klimatiltak i veitrafikken er bompenger og nullutslippssoner. I Oslo er halvparten av alle klimautslipp fra veitrafikk. Et forbud mot fossilbiler i byene vil kutte klimautslipp, støy og helsefarlig luftforurensing. Det er det ingen tvil om. Fagfolka våre i Oslo mener det å innføre nullutslippssoner er noe av det viktigste vi trenger for å klare å nå målet om å bli en utslippsfri by i 2030.

På spørsmål om hvilke statlige veistrekninger i Oslo som byrådet vil ha som nullutslippssoner i Oslo, peker ikke Lan Marie Berg på noen konkret statlig vei som skal bli nullutslippssone.

Hun framhever imidlertid Ring 1 som en vei byrådet per i dag ikke har lov til å opprette en slik sone.

Har ikke Ap på laget

På Stortingets hjemmesider står MDG, SV og Ap oppført som forslagsstillere bak forslaget om å gi kommunene myndighet over nullutslippssoner på riks- og fylkesveier. Altså samtlige partier som sitter i byråd i Oslo.

Ap stemte imidlertid imot forslaget på Stortinget.

Da Avisa Oslo ringer Ap-stortingspolitiker og første nestleder av energi- og miljøkomiteen Espen Barth Eide, forklarer han at en feil førte til at partiet hans sto oppført blant forslagsstillerne.

– Det er en grunn til det er en fordeling av veiansvar, sier Eide til Avisa Oslo.

Frykter gjennomfartsproblemer

Eide frykter at en slik ordning foreslått av MDG og SV ville gitt «uoverstigelige problemer».

Her peker han på all gjennomgangstrafikken som går på riksveier gjennom eksempelvis Oslo hver dag, og at en nullutslippssone vil påvirke mange andre enn de som bor i kommunen.

– Hvis du bor i Ski og skal kjøre på en riksvei til Drammen, kan ikke kommunen bestemme at du skal ha nullutslippsbil, mener Ap-politikeren, som ellers støtter regjeringens klarsignal til at kommuner kan utrede nullutslippssoner på veiene de selv har ansvaret for.

Samtidig understreker Espen Barth Eide følgende:

– Dette betyr ikke at ikke kommunen kan ta initiativ til dialog om nullutsslippsoner på riksveier.

– Vi har tillit til kommunene

SVs Lars Haltbrekken, som sitter i samme komité som Eide, synes det er synd at Ap ikke støttet forslaget.

Haltbrekken sier også at han ikke fatter partiets frykt for at forslaget vil ramme gjennomgangstrafikken i byene, og viser her til at forslaget om kommunal myndighet over nullutslippssoner også inneholder følgende formulering:

«Sonene skal opprettes i tett dialog med næringsliv og innbyggere, samt Statens vegvesen og fylkeskommuner i de tilfeller hvor statlig og fylkeskommunalt veinett blir berørt».

– Vi vil gi kommunen større rettigheter, men det skal altså skje gjennom tett dialog med andre parter. Vi har tillit til at kommunene bruker dette på en smart måte, og synes det er pussig at ikke Sp og Ap ikke har større tillit til kommunepolitikerne, sier Haltbrekken til Avisa Oslo.

Gir ikke opp kampen

Da Avisa Oslo påpeker at forslaget uansett formelt sett gir kommunene myndighet til å bestemme, svarer Haltbrekken at han har stor tro på at kommunene vil innføre nullutslippssoner på veier der de egner seg.

– Vi ser at flere store kommuner ønsker å sørge for at vi får flere nullutslippsbiler, renere byluft og å kutte klimagassutslipp. Da må vi gi dem muligheten til å gjøre det, mener Haltbrekken.

På meningsmålingene tyder mye på at både SV og Ap har gode sjanser for å havne i regjering. På VGs partibarometer for april får de to partiene og Sp akkurat de nødvendige 85 mandatene som trengs for å danne flertall. Med støtte fra Rødt og MDG er flertallet sikret med god margin (102 mandater).

Samtidig vil en regjering være avhengig av Sp, som på Stortinget er en tydelig motstander av innføringen nullutslippssoner – også inne i Oslo sentrums kommunale veier, som byrådet planlegger.

Lars Haltbrekken er imidlertid klar på følgende:

– Vi har ikke tenkt å gi opp kampen for renere byluft og kommer til å fortsette å slåss for at unger får vokse opp uten helseskadelig luftforurensning.