– Vi har vært for lavere priser lenge, men det vi ser nå aktualiserer det enda mer. Det viser at billigere billetter trengs, og er et godt svar på at vi trenger kraftfulle tiltak for klimapolitikken. Forskjellene øker, og det må bli billig for folk å komme seg på jobb med kollektivtransport, sier Rødt stortingsrepresentant Seher Aydar til Avisa Oslo.

Hun mener det er statens oppgave å legge til rette for at folk bruker kollektivtransporten. Men de trenger et insentiv.

– Det er fellesskapets jobb å legge til rette. Ruter truer med å kutte avganger. Løsningen er at det blir billigere og mer tilgjengelig. Det nytter ikke med moralske taler, man må legge opp til det. Det må være enkelt og billigere å velge kollektivtransport.

Derfor foreslår Rødt i sitt alternative statsbudsjett å senke prisene på kollektivtransport med 20 prosent – i hele landet. Det har en kostnad på 2 milliarder, ifølge partiet selv.

– Hvordan skal dere ha råd til det?

– Våre budsjetter går i balanse. Det er viktig å reversere de store skattelettelsene for de aller rikeste. Vi kutter også ut Nye Veier, og får store inntekter som vi kan bruke til fellesskapets beste, sier Aydar.

I Oslo er billettprisene for voksne for øyeblikket disse:

  • Enkeltbillett: 38 kroner.
  • 24-timersbillett: 114 kroner.
  • Ukesbillett: 320 kroner.
  • Månedskort: 795 kroner.
  • Årskort: 7950 kroner.

Med en 20 prosents reduksjon ville prisene vært disse:

  • Enkeltbillett: 30 kroner.
  • 24-timersbillett: 91 kroner.
  • Ukesbillett: 256 kroner.
  • Månedskort: 636 kroner.
  • Årskort: 6360 kroner.

– Kollektivtransport er allerede ganske dyrt for folk. Et årskort koster nesten 8000 kroner. De aller fleste har ikke råd til det på én gang, og kjøper månedskort. Det er klart det har noe å si for folk, sier Aydar.

Ruters vanskelige situasjon

Ruter har gjentatte ganger de siste månedene varslet om en prekær finansiell situasjon. Så langt under pandemien har staten kompensert bortfallet av billettinntekter, slik at det ikke har vært en reduksjon i antall avganger, tross en kraftig nedgang i passasjertallet.

I forrige uke, som er den siste uken med komplette tall, viser Ruters tall at bare 78 prosent av passasjerene er tilbake på kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

Fra 1. januar forsvinner den statlige kompensasjonen. Verken Solberg-regjeringen i sitt siste statsbudsjett, eller Støre-regjeringen i deres tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, har ønsket å forlenge kompensasjonsperioden.

Et styremøte før jul blir skjebnedatoen for kollektivtilbudet i Oslo. Da skal selskapet vedta budsjettet for neste år. Før nyttår må de ha inngått kontrakter med selskapene som kjører buss, trikk og T-bane i byen.

– Det finnes ikke noe eksakt svar, for det er avhengig av billettinntektene. Vårt beste anslag er at det som ligger på bordet er litt snaut for å nå fram til 1. april. Eierne har bedt om 540 millioner kroner for å klare det første året, men det kan hende at noen kommer raskere tilbake, har Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen tidligere sagt.