Det kommer fram i et notat sendt til bystyrets organer, og som Avisa Oslo får tilsendt etter å ha kontaktet byrådsavdelingen. I notatet kommer det også fram at byrådet ikke vil legge fram en sak om inntakssystem i for VGS-elever før sommeren 2022.

– Det er viktig for meg at elevene som skal velge videregående skole, deres foresatte og ansatte på skolene er kjent med ny inntaksmodell i god tid før søknadsfristen 1. mars. Derfor vil vi tidligst kunne innføre en eventuelt ny modell for elevene som skal begynne i videregående skole høsten 2024. Da vil modellen være kjent før skolestart for elevene som starter i 10. trinn høsten 2023 og som vil søke på videregående før 1. mars, skriver Sunniva Holmås Eidsvoll.

Per nå tas Oslos VGS-elever inn basert på karakterer. Både SV og Ap ønsker å innføre en såkalt blandingsmodell. Denne innebærer at én andel tas inn på ulike videregående skoler basert på karakterer, slik det er i dag. Én annen andel tas inn fra ulike karaktergrupper.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå går inn for en modell som kombinerer elevenes valgfrihet og bekjemper ulikhet i byen vår på samme tid, sa Eidsvoll, som også er leder for Oslo SV, da hennes fylkeslag gikk inn for blandingsmodellen.

I det tredje byrådspartiet MDG er det uenighet om hvorvidt blandingsmodellen er en god idé. Oslo-partiet tar stilling til saken på representantskapsmøte 19. mai. Men det er ikke sikkert det kommer noen avgjørelse da.

Foran møtet har programkomiteen innstilt MDGs medlemmer til å stemme for å behandle saken i forbindelse med programprosessen fram mot valget 2023.

– MDG er ikke sikre på at denne modellen er den best mulige, og jeg tror ikke den holder for å løse de store utfordringene Osloskolen har. Det er helt uavklart om Oslo MDG vil si ja til modellen. Det samme gjelder når vi eventuelt gjør det, sier Oslo MDGs leder Sigrid Z. Heiberg til Avisa Oslo.

– Vi ønsker å ta oss tid til å ha en grundig diskusjon, understreker Heiberg.