– Prisene stiger overalt. Matprisene, bensinprisene, strømprisene – alt vi bruker og trenger på ulike måter i hverdagen vår. Det blir mye til sammen, og sliter på folks økonomi.

Det sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R) til Avisa Oslo.

Aydar begrunner forslaget med at det i Oslo er «ganske mange som bruker buss, bane og trikk som transportmiddel til og fra skole og jobb»:

– Det å senke prisene på kollektivbilletter er noe som kan hjelpe direkte i hverdagen.

Forrige torsdag, 24. mars, foreslo Rødt en større krisepakke i Stortinget. Halv pris på alle kollektivbilletter og periodekort i tre måneder er det sentrale tiltaket i denne pakka.

– Tre gode grunner

Flere har i Avisa Oslos flater argumentert for at kollektivprisene i hovedstaden er for dyre. 30. januar økte Ruter sine billettpriser med 2,5 prosent i snitt.

Marit Kristine Vea i Oslo Venstres bystyregruppe raser etter økningen, Vincent forteller at han unngår å reise kollektivt, og Maika Marie Godal Dam, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, sier at prisene går i feil retning for studentene.

Seher Aydar i Rødt forteller at det er «trippelt» så viktig å senke prisene på kollektivtransporten i byen, og gir «tre gode grunner» til hvorfor.

– Det ene er at reisevanene har endret seg, og at vi trenger å få folk tilbake til kollektivtransporten etter pandemien. Dette kan fungere som en kickstart.

Hun viser til at Ruters egne tall sier at reisingen var på 85 og 83 prosent av normalen før korona de to første ukene av mars.

– Det andre, og viktigste, er at billigere kollektivtransport vil hjelpe folk i hverdagen, når alt blir dyrere..

Og for det tredje:

– Hvis vi hjelper folk til å velge kollektivt, så hjelper det også miljøet.

– Stortinget må trå til

– Når vil dere at disse tre månedene skal inntreffe?

Vi ønsker at det settes i gang så fort som mulig.

– Tror dere dette forslaget går igjennom?

– Vi håper det. Alle partier vil uttrykke bekymring for folks økonomi. Da må vi jo sørge for at viktige ting blir billigere, som å komme seg til og fra jobb og skole. Å senke billettprisene vil da være en god løsning.

Aydar peker på at byrådet i Oslo ikke har innfridd sine løfter om et 20 prosent kutt i hovedstadens kollektivpriser.

– De er jo bare blitt dyrere og dyrere, og da må kanskje Stortinget trå til, sier hun.

I en tidligere sak om prisøkningen til Ruter, har Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ved byråd Sirin Stav uttalt at «prisøkningen nå skyldes inflasjon, på samme måte som prisen økes litt for de aller fleste varer».

Stav understrekte samtidig at byrådet jobber for å redusere kollektivprisene.

– Vi eier Ruter sammen med Viken, og de har ikke ønsket å kutte prisene. MDG har også foreslått priskutt på Stortinget flere ganger.