Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha trikk til Linderud – slik ser Ruter for seg framtidas kollektivtrafikk i Groruddalen

I en omfattende utredning peker kollektivselskapet på fire hovedtrekk.

For abonnenter

Nylig oversendte de den 200 sider lange utredningen til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo. Der kommer de med klare anbefalinger for hvordan kollektivtrafikken i Groruddalen bør utvikles fram mot 2040.

I det foretrukne alternativet foreslår Ruter følgende hovedtiltak:

 • Trikk fra Sinsen til Linderud, via Bjerke og Tonsenhagen.
 • Linje 21 forlenges fra Helsfyr til Bryn.
 • Oppgradering av busstilbudet i Strømsveien.
 • En ny bussrute mellom Bryn og Linderud med 15 avganger i timen.
 • Flere linjer og flere avganger med buss opp Østre Aker vei og Trondheimsveien
 • Ny gateterminal for buss på Bryn.

Den totale kostnaden for de anbefalte tiltakene er på 4,7 milliarder kroner. Ifølge rapporten skal reisetiden reduseres med 20 minutter mellom Bjerke og Bryn, 16 minutter mellom Grorud torg og Bryn, og 11 minutter mellom Bryn og Carl Berners plass.

– Man har landet på dette alternativet fordi det gir et attraktivt og ressurseffektivt kollektivnettverk for Groruddalen med Hovinbyen. Alternativet er best tilpasset behovet for kapasitet, og inneholder forbedringer tilpasset pågående og planlagt byutvikling, sier Bjørn Oscar Unander, leder for plan og infrastruktur i Ruter, til Avisa Oslo.

Nå skal utredningen sendes til kvalitetssikring, den såkalte KS1.

Forlengelse av trikken

Å forlenge trikken fra Sinsen-krysset og nordover gjennom Bjerke bydel har vært diskutert i flere år. For over ti år siden konkluderte et forprosjekt med at man burde se videre på en trikkeløsning til Tonsenhagen.

Nå anbefales tiltaket igjen, men denne gangen helt til Linderud. Stoppene skal være på Aker sykehus, Bjerke, Årvoll senter, Tonsehagen torg, Tonsenhagen skole og Linderud senter.

– Trikk i Trondheimsveien innebærer at deler av bydel Bjerke som i dag ikke har noe direkte banebasert tilbud mot Oslo sentrum får det. Den gir god ressursutnyttelse og bygger opp under planlagt byutvikling i denne delen av Hovinbyen. Resultatene fra transportmodellen viser at tiltaket vil oppfattes som attraktivt, sier Unander.

De tiltakene som har størst effekt for Groruddalen, er riktig nok tiltak som ikke er behandlet i rapporten: Ny T-banetunnel gjennom sentrum og økt frekvens på jernbanestrekningen Hovedbanen.

– De mest omfattende tiltakene som inngår i anbefalt alternativ er superbusstrasé Breivoll-Ikea-Furuset og trikk Sinsen-Tonsenhagen-Linderud. I tillegg er det identifisert en viktig strekning mellom Bryn – Økern – Bjerke – Linderud som er tenkt betjent med buss. Dette tiltaket vil få mange reisende, og selv med høy frekvens og leddbusser får linjene høyt belegg. Dette tiltaket har Ruter anbefalt at man bør utrede nærmere, sier Unander.

Fornøyd byråd

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), er svært fornøyd med Ruters arbeid.

– Ruter peker på at noe av det viktigste for Groruddalen er å styrke det eksisterende T-banetilbudet. Byrådet står for en rekordhøy satsing på kollektivtilbudet og med nytt signalanlegg og ny Majorstuen stasjon, får vi flere avganger og raskere reisetid på T-banen over hele byen, uttaler hun i en e-post sendt til Avisa Oslo fra kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram.

– Er det noen av de foreslåtte tiltakene dere spesielt liker?

– Ja! Utredningen bekrefter at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å forlenge trikkenettet fra Sinsen til Tonsenhagen. En forlengelse vil gi et fantastisk tilbud, ikke minst til sykehuset og storbylegevakta på Aker. Alle som bor langs Trondheimsveien fortjener et bra bomiljø. Dessverre vil regjeringen tviholde på en gammeldags motorvei, og går ikke med på vår fullt gjennomførbare løsning som gir mindre forurensning, klimautslipp og støy for beboerne langs Trondheimsveien.

Ser enda lenger framover

I framtida skisserer Ruter følgende tiltak for ytterligere å forsterke kollektivdekningen i dalen. Disse er ikke tatt med i planen, enten på grunn av kostnader eller et foreløpig tynt passasjergrunnlag.

Mulige videre tiltak:

 • T-bane fra Økern-Trosterud. Tiltaket er først aktuelt etter at ny T-banetunnel er etablert og frekvensen kan økes. Det er i tillegg behov for tiltak på Holmenkollbanen slik at ingen linjer i utredningsområdet kjører med enkle togsett. Tiltaket må sees sammen med planlagt byutvikling.
 • Prioritert kollektivtrasé over Teisen. Forslaget om trikk Disen – Bryn viser at det på denne strekningen er behov for et kollektivtilbud som tilbyr flatedekning tilpasset planlagt byutvikling, men at behovet kan dekkes med lokalbuss. En mulighet er å legge om linje 23, 24 eller 27 for betjening av området. Det er behov for tiltak i traseen for å få dette til. Endringer på linjene bør sees sammen med eventuelle tiltak for linje 23 og 24 utenfor utredningsområdet, men kan også gjennomføres på kort sikt.
 • Fremkommelighetstiltak ring 3. De største forsinkelsene på linje 23 og 24 skjer vest for Groruddalen. Det er behov for tiltak som prioriterer buss eller reduserer trafikkmengden. Dernest også tilsvarende tiltak i den delen av ring 3 som går gjennom Hovinbyen.
 • Holdeplasstiltak ring 3. Linje 23 og 24 er nær kapasitetsgrensen. Økt kapasitet kan gjennomføres med lengre busser. Dette forutsetter holdeplasstiltak både i utredningsområdet og utenfor.
 • Prioritert kollektivtrasé langs ring 3. Prioritert kollektivtrasé langs Ring 2 kan gi mulighet for enten trikk til Helsfyr/Brynseng eller lengre busser i utredningsområdet avhengig av hvilken driftsart som velges.
 • T-bane til Lørenskog. Busser som trafikkerer E6 mater til R-banen. E6 kan frigjøres fra regionbusser til i større grad betjene et lokalt marked.
 • Superbuss til Lillestrøm. Superbuss Lørenskog – Lillestrøm kan gjøre det aktuelt med endret materiell på linje 100. Det innebærer behov for lengre stoppesteder og gjør superbusstraseen i A1 – A3 mer aktuell.

Les også

Når bussen kjører forbi, rister det i hele bygården: – Er blitt et helseproblem

Les også

Beboere reagerer på at denne fontenen ligger brakk: – Ser ut som en tragisk byggeplass

Kommentarer til denne saken