Jeg mener Ullevål sykehus må bevares, ikke legges ned.

Oslofolk trenger gode sykehustjenester. Helseforetakene, som tar den viktige beslutningen om hvor sykehus skal ligge, har bestemt at Ullevål sykehus skal deles i to.

Den ene halvdelen skal presses inn i høye bygg på den trange tomta på Gaustad. Den andre halvdelen skal inn på tomta til Aker sykehus. Ullevål-tomta skal selges. Psykiatrien som ligger i fine grønne omgivelser på Gaustad skal flyttes til blokker langs Ring 3, ved Aker sykehus.

En ny utredning fra Kommunekonsult viser at med disse planene vil Oslo mangle kapasitet tilsvarende et lokalsykehus når de nye sykehusene står ferdig i 2035.

Bystyret frykter at kommunen vil måtte ta over når for små sykehus gjør at folk som trenger behandling enten ikke får hjelp når de trenger det, eller skrives ut for tidlig. Det har kommunene rundt det nye, og for lite, sykehuset på Kalnes i Østfold erfart.

Ullevål-tomta er helt sentral i disse planene. Den skal selges for å finansiere nye bygg i neste fase av utbyggingen. Prisen vet vi ikke, men 7-8 milliarder er nevnt for en stund tilbake.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

At dette er en kremtomt for en utbygger er det ingen tvil om. Det smått absurde er at om psykiatrien flyttes til Aker, må helseforetaket kjøpe tilbake tomta som kommunen solgte på billigsalg for tjue år siden. Prisen nå vet vi ikke, men vi vet at den ble solgt for 177 millioner den gang. Helseforetaket har selv for noen år siden anslått en kostnad på 1,7 milliarder for tomta. Altså: selge tomt for 7-8 milliarder, for å kjøpe for opp mot to milliarder.

Fagmiljøene protesterer. Klinikklederen for psykiatri gikk ut i sommer og kritiserte planene om å flytte psykiatrien til de nye blokkene på Aker. Ullevåls traumeteam er i verdensklasse, og var de eneste som fikk hederlig omtale i Gjørv-rapporten om responsen på angrepet 22. juli 2011. De advarer mot å dele fagmiljøet.

Samtlige fagforeninger knyttet til Oslo Universitetssykehus protesterer. Plan- og bygningsetaten protesterer på byggeplanene. Alle Oslos 15 bydeler protesterer og ber om at videre drift på Ullevål utredes. Byrådsavdelingen for helse er bekymret for om det blir nok kapasitet i de nye sykehusene. Bystyret sier nei.

Dette er sykehusplaner som kun en helsebyråkrat kan elske. Og kanskje en utbygger som får bygge boliger på kremtomta Ullevål. Dette er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når viktige beslutninger tas ut fra folkevalgt styring og legges inn bak lukkede dører i helseforetakenes styrerom. Bare et regjeringsskifte kan stoppe planene.