– Myndighetene bør slutte å drive heksejakt på elsparkesykler, og i stedet følge etter oss, sier Christina Moe Gjerde, Norgessjef i Voi.

Nå vil hun at Oslo kommune skal innføre «geofencing» flere steder i Oslo, for å fartsregulere biler, båter og elsparkesykler i Oslo.

– Vi vil ha likebehandling av transportmidler

Geofencing, eller «trafikkgjerder», er digitale omkretsgrenser opprettet rundt plasseringen av en digital enhet, basert på blant annet GPS-signaler.

Geofencing kan gi helt nye muligheter for å regulere trafikken, om vi aksepterer teknologien og det reguleres riktig fra myndighetenes side.

Ofte brukes det av annonsører for å sende målrettet reklame innenfor deres område. I Voi brukes teknologien for å regulere elsparkesyklene.

– Vi bruker denne teknologien mye i forbindelse med parkering. Vi har brukt geofencing for at man ikke skal kunne parkere sparkesyklene våre i parker i Oslo, og for å etablere intensiverte soner, hvor du får tilbake penger for å betale. For eksempel i oppmerkede parkeringsplasser og i våre stativer, sier Gjerde.

Voi er også blant sparkesykkelselskapene som bruker teknologien for å regulere farten til syklene i enkelte områder:

– Noen steder har vi bestemt at skal være saktesoner, da bruker vi teknologien til å redusere farten til 6 eller 10 kilometer i timen. For eksempel på Aker Brygge.

Og dette mener Gjerde at Oslo kommune bør lære av:

– I Bergen har vi saktesoner utenfor skolene, og det syns jeg man skal ha i Oslo også. Men ikke bare på elsparkesykler, da dette også kan kreves av annen transport. Vi vil ha likebehandling av transportmidler i Oslo, sier Gjerde og legger til:

– Oslo kommune bør bruke teknologien til å regulere bilene i byen. For eksempel ved å sende signaler til hybridbiler om å gå over til elektrisk når de kjører i nullutslippssoner, og ikke minst for å regulere farten rundt skoler og barnehager.

– Skal man kunne bruke teknologi til å mikroregulere folks atferd på denne måten?

– Ja, så lenge det gjøres på en transparent måte, og med dialog mellom alle parter. Det bør i hvert fall ikke gjøres forskjell på ulike transportmidler. Folks aksept for teknologien er viktig, aksept av teknologien og av å bli styrt av teknologien. Vi kan ikke bare ta for gitt at dette er ok, overregulering kan oppleves som frihetsbegrensende.

– Må stilles samme krav til bilene

Gjerde mener den nye teknologien byr på mange muligheter for å skape «et tryggere trafikkbilde», med muligheter til å regulere trafikken i samtid, om det for eksempel skulle oppstå en trafikkulykke.

– Men nå er dette noe som er selvregulert, og for mye opp til hver enkelt aktør. Det er mange elsparkesykler i bybildet som ikke er regulert, og det er forvirrende for brukerne, sier Gjerde og fortsetter:

– Myndighetene bør slutte å drive heksejakt på elsparkesykler, og i stedet lære av oss. Reguleringer med geofencing bør inn i lovverket for elsparkesykler og gjelde alle. Og Oslo kommune bør følge etter oss, og innføre digital fartsregulering av bilene i byen, sier Gjerde.

– Geofencing gjør det mulig for alle transportmidler å følge trafikkreglene, og her er elsparkesyklene i en særklasse. Vi er verdens første heldigitale transportmiddel. Nå må det stilles samme krav til bilene som til elsparkesykler, avslutter hun.