– Jeg er ikke opptatt av at staten skal eie så mye. Faktisk er jeg lite opptatt av det. Men akkurat når det gjelder natur, som er under press, så mener jeg det er lurt at det offentlige gjør det, for å sikre et av Norges mest brukte utmarksområder for all fremtid, sier Arne Olav Haabeth.

Avisa Oslo møter bystyrepolitikeren på Sognsvann, en del av Nordmarka som – i motsetning til mesteparten av skogsområdet – eies av Oslo kommune. Den største eieren er familien Løvenskiold, som eier omtrent 430.000 mål av skogen.

Riktignok finnes markaloven, som har til formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i naturområdene rundt Oslo, men Haabeth mener dette ikke er nok.

– Det er et viktig poeng at mitt parti ønsker å verne denne skogen mye mer enn fra før. En naturlig forlengelse av det er at det offentlige burde kjøpe opp mesteparten.

Ser til Trøndelag

Haabeth er selv en ivrig bruker av Marka, og er gjerne å finne på sykkelturer i myldret av turstier i helgene. Oslomarka i sin helhet ligger innenfor totalt 17 kommuner i Oslo og Viken, og benyttes som rekreasjonsplass for svært mange, både i vinter- og sommerhalvåret.

Da det tidligere denne måneden ble kjent at staten kjøper opp Meraker Brug i Trøndelag for om lag 2,6 milliarder kroner, fikk det Haabeth til å tenke.

– Det passer litt med en idé jeg har hatt lenge om at staten, enten alene eller i samarbeid med kommunene, burde kjøpe opp Nordmarka. Hvis staten er villig til å bla opp 2,6 milliarder kroner for det bruket i Trøndelag, burde de kunne gjøre noe tilsvarende for å beskytte friluftsområdet til antakelig en million innbyggere i Norge.

– Er ikke Nordmarka et eksempel på vellykket samspill mellom det offentlige og det private?

Markaloven er veldig god, den fungerer bra, men det er et poeng at den er en lov. Lover kan endres. Om det offentlige hadde eid det i tillegg, så vil det føre til et styrket vern.

Skal foreslå det for partiet

Haabeth understreker at han ikke taler på vegne av partiet når han nå går inn for statlig oppkjøp av Marka, men at det snarere er et forslag han kommer med selv.

– Vi skal vedta et nytt program i mars neste år, og jeg har tenkt å foreslå dette. Vi skal ha forslagsrunder i tiden fremover, der jeg kommer til å fremme forslag om at vi skal gå inn for å jobbe for at stat og kommune skal ta over mest mulig av det som kalles Oslomarka, sier han.

Han mener samtidig at forslaget går godt overens med mye av MDGs eksisterende politikk. Blant annet ønsker MDG å se på muligheten for å drive såkalt rewilding, altså tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand, samt å drive plukkhogst fremfor enn flathogst.

– Det er nok få markatravere som ikke har irritert seg over å komme til områder der det har blitt utført flathogst.

– Er det ikke greit at man sparer penger på å la private ta litt av vedlikeholdet?

Vi er i en dyrtid, og man skal være forsiktig med å bruke penger i hytt og vær, men dette vil være en investering for all framtid. I dag er det om lag en million mennesker som bor nær marka, men det vil trolig bli flere, sier Haabeth og legger til:

– Det er mange Oslo-borgere som har et veldig nært forhold til Nordmarka, enten det er de lett tilgjengelige stedene som Sognsvann, eller større turer inn i skogen. Den verdien er vanskelig å sette en prislapp på.

Avisa Oslo forsøkt å få en kommentar fra Løvenskiold Eiendom i forbindelse med saken. De har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.