– Vi mener at elever må lære om den rasismen som skjer på nett, og den institusjonelle og strukturelle hverdagsrasismen som skjer på daglig basis i hjemmet. Undervisningen vi får i dag, er hovedsakelig basert på ting som har skjedd i utlandet, som slaveri og apartheid, sier Ragna Tunold i Sentralt ungdomsråd til Avisa Oslo.

Sentralt ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd som følger opp sakene fra Ungdommens bystyremøte. Onsdag la Tunold frem forslaget for kultur- og utdanningsutvalget i bystyret, som skal vurdere følgende forslag i et fremtidig møte:

  • Elever i Osloskolen må få en mer oppdatert undervisning om rasisme, med fokus på samtiden og systematisk, institusjonalisert, strukturell og ulike typer av rasisme, herunder undervisning om rasistiske fordommer og ignoranse mot personer med minoritetsbakgrunn, samer og andre grupper. Undervisningen skal være tilpasset alder, og bør starte allerede fra 1. trinn.
  • Elever i norsk skole må ha lovfestet rett til å lære om rasisme i et norsk perspektiv. Undervisningen må dekke både normalisert, ignorant og andre former av rasisme.
  • Alle 6.-klassinger skal ha en lovpålagt uke der man fokuserer på å lære om hverdagsrasisme, systematisk rasisme og rasisme i Norge gjennom historien.
  • Elever i Osloskolen må også lære mer om historisk og moderne diskriminering basert på andre faktorer, som seksuell legning og seksuell identitet, i tillegg til rasisme.
  • Skolene skal invitere flere foredragsholdere og aktivister til å snakke om rasisme i dag.

Vil at Oslo går frem som et godt eksempel

Forslaget går i hovedsak ut på å endre læreplanen i Oslo, men Tunold håper også at dette inkluderes nasjonalt.

– Jeg tror det vil være viktig for skolepolitikken på et nasjonalt nivå, men i tillegg tror jeg det er viktig at Oslo går frem som et godt eksempel for resten av landet. Vi er den største byen i Norge, og det er mange forskjellige folk som bor her. Da er det viktig at vi lærer om de utfordringene vi har, og hvordan vi skal oppføre oss ordentlig, sier hun.

– Så håper er at dette skal spre seg til hele landet?

– Det stemmer. I tillegg håper vi at Oslo kommune vil fremme det for Stortinget, og hjelpe oss til å få det inkludert på læreplanen på et nasjonalt nivå.

Kritisk til sosiale medier

Tunold trekker frem at skolen burde være den primære kunnskapskilden for hva man lærer om rasisme.

– I dag får man mye informasjon om rasisme fra sosiale medier, men det er jo over sosiale medier og på nettet at utrolig mye av rasismen foregår. Alt fra netthets og rasistiske utsagn om politikere. At sosiale medier er en informasjonskilde er vi skeptiske til. Derfor må skolen på banen for å sørge for at man får god og riktig informasjon om moderne rasisme og diskriminering. På denne måten kan vi sørge for at dagens og morgendagens ungdom bygger gode holdninger

I tillegg til å få moderne rasisme og diskriminering inn på læreplanen, ønsker Sentralt ungdomsråd å ha egne temauker som handler om nettopp dette.

– Vi ønsker også en lovpålagt uke for 6.-klassinger, der de lærer om moderne rasisme, med eksterne foredragsholdere og aktivister. Dette er viktig for å vise ulike perspektiver og reell kunnskap om samfunnet.