Raymond Johansen viser blant annet til det høye smittetrykket i Oslo og det høye antall innleggelser når han varsler:

– Oslo har besluttet å videreføre føre tiltakene i Oslo i to uker, til og med 29 april.

Men det kommer noen små lettelser.

Barn i ungdomsskole alder, samt barn på 5. og 7. trinn i utsatte bydeler får komme tilbake på skolen.

– Jeg er veldig glad for at vi kan ha alle elever tilbake i skolen. De blir møtt med forsterket rødt nivå, med sterkere smittevern enn tidligere, sier Johansen på pressekonferansen.

I tillegg lempes det litt i restriksjonene for

Det gjøres også justeringer i idrett og utendørs aktivitet. Barn og unge i ungdomsskolealder fritas kravet om avstand når de driver med utendørsaktivitet. Denne regelen har gjort det vanskelig å gjennomføre aktiviteter, sier Johansen.

Fakta om koronatiltak i Oslo:

* Alle elever i osloskolen får komme tilbake til skolen fra mandag 19. april. Siden 17. mars har det vært digital undervisning på ungdomsskoler og videregående, og 5.–7. klasse i sju bydeler.

* På skolen blir det forsterket rødt nivå. Det betyr tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand.

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem opprettholdes, men tiltaket skal vurderes på nytt neste uke.

* Barn til og med ungdomsskolealder er unntatt kravet om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

* Alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter skal fortsatt holde minst 1 meter avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. Gruppestørrelse på ti personer endres ikke for noen aldersgrupper.

* Fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge er fortsatt stengt.

* Fortsatt skjenkeforbud og stengte serveringssteder – bortsett fra takeaway.

* Fortsatt stengte treningssentre, teatre og kinoer.

* Forbud mot arrangementer – noen unntak, blant annet for begravelser.

Saken oppdateres!