– Det er dessverre fremdeles for mange som reiser uten å betale for billetten sin, skriver pressevakt i Ruter, Sofie Bruun, i en e-post.

I fjor brukte de 124 millioner kroner på kontroller. Totalt fikk de da igjen 58 millioner kroner i gebyrer, ifølge Aftenposten. I år regner de med å bruke cirka det samme beløpet, bare indeksregulert, som betyr at man tar høyde for prisstigning.

– Billettkontrollørene gjør en viktig jobb fordi de sikrer at flere reiser med gyldig billett, og dermed at det er nok penger til å ha et godt tilbud for de som skal reise kollektivt i Oslo og Akershus. Det er viktig at de som reiser med oss betaler for seg fordi alle inntekter går tilbake til kollektivtilbudet som vi alle bruker, sier Bruun.

– Hvor hadde dere flest kontroller i fjor og hvorfor?

Vi har ikke noen konkret liste over stasjoner og holdeplasser hvor det utføres flest kontroller. Vi tar utgangspunktet i reisestrømmene, og naturlig nok vil det være hyppigere kontroller på linjer og stasjoner der reisestrømmene er størst, svarer Bruun.