Med Oslo-Sthlm 2.55 vil en rask togforbindelse mellom hovedstedene i Norge og Sverige realiseres. Som representanter for hovedstedene Oslo og Stockholm ber vi nå regjeringene i Sverige og Norge om å sette seg ved forhandlingsbordet og muliggjøre en større arbeidsmarkedsregion mellom våre land.

Det er bare 417 kilometer mellom Stockholm og Oslo, men fortsatt tar togreisen mellom byene i dag mer enn fem timer. Dette er ikke et konkurransedyktig alternativ til flyruten mellom våre byer, som med 12 804 flyreiser i året kom på 20. plass over travleste flyruter i verden i 2018 – like bak ruten London–Frankfurt. Gitt den korte flytiden på 50 minutter, og at byene er forbundet via land, er ruten svært godt egnet for høyhastighetstog.

Stockholm og Oslo er to byer med en veldig lang felles historie og gode relasjoner. Få byer og land har et så nært forhold, og Sverige og Norge er viktige handelspartnere. I 2019 var Sveriges eksport av varer til Norge 163 milliarder svenske kroner, mens Norge eksporterte varer til Sverige for 70,2 milliarder svenske kroner. Det er nesten 2600 svenske datterselskaper i Norge og om lag 2200 norske datterselskaper i Sverige. Grensehandel er vanligvis omfattende og næringslivet i våre to land er tett integrert. Under normale forhold er arbeidspendling mellom våre regioner omfattende.

For å styrke konkurranseevnen til byene og regionene våre i et internasjonalt perspektiv er kortere reisetider med ulike transportformer nødvendig. Innføringen av et høyhastighetstog mellom Stockholm og Oslo er en viktig forutsetning for å skape økt vekst i begge byers lokale økonomier, men også for landene som helhet. Dette vil være et konkurransedyktig alternativ til å fly, samtidig som utslippene fra bilkjøringen mellom byene reduseres.

Økt urbanisering påvirker både Oslo og Stockholm. Mellom årene 2000–2020 har Stockholm kommune vokst med 231.000 innbyggere (+ 31%) mens Oslo kommune har vokst med 186.000 innbyggere (+37%) i samme periode. Den økende befolkningen i byene skaper over tid et stadig større behov for bærekraftige reiser. Stockholm og Oslo er begge ledende i sine ambisjoner innen klima og miljø, der Stockholms mål er å være fossilfri og klimapositiv innen 2040 og Oslo den første utslippsfrie byen innen 2030. Toget blir et stadig viktigere bærekraftig alternativ og etterspørselen etter togreiser øker.

Stockholm og Oslo er hovedsteder som tiltrekker seg talenter fra alle verdenshjørner. Byenes plasseringen langt nord i Europa forutsetter imidlertid at tilgjengelighet er god, for å kunne fortsette å tiltrekke seg talentene som trengs for å bygge fremtidens bærekraftige byer. En rask forbindelse skaper helt nye muligheter for både uke- og dagpendlere. Ikke bare fra Oslo, men reisetiden til Stockholm fra de svenske byene Västerås, Örebro, Karlstad og Arvika blir også redusert, mens det på norsk side er flere forskjellige fordelaktige alternativer for en jernbane.

Når det gjelder utenlandske gjestedøgn, utgjør nordmenn normalt Stockholms femte største marked med 246 000 gjestedøgn i 2019. Antall overnattinger av svensker i Oslo og Akershus i 2019 var 273 000, inkluderer man grenseregionen Østfold er tallet 300 800.

Prosjektet «Oslo-Stockholm 2.55» muliggjør reise mellom sentrum på bare 2 timer og 55 minutter. For de voksende hovedstedene Oslo og Stockholm vil en raskere kobling mellom de skandinaviske hovedstadsregionene bidra til økt utveksling for både næringsliv og kultur, og økte muligheter for turisme og talentrekruttering.

En togforbindelse mellom hovedstedene i Norge og Sverige er et nasjonalt ansvar. Som representanter for hovedstedene i hvert land oppfordrer vi regjeringene i Sverige og Norge til å sette seg ved forhandlingsbordet og starte den nødvendige planleggingen for realiseringen av Oslo-Sthlm 2.55.