(Oslodebatten)

Allerede før covid-19 var vi i helsetjenesten underbemannet og overbelastet.

I en rapport som kom før covid-19, viste tall at vi om under ti år ville mangle 75 000 sykepleiere i landet. I tillegg ville én av fem sykepleiere slutte i yrket innen ti år fra de blir utdannet.

Vi er nå i en situasjon der mange har fått nok. Vi har fått nok av for lite forståelse for vårt ansvar og viktighet, og vi har fått nok av for dårlig lønn eller arbeidsvilkår.

Vi føler ofte at vi ikke får gitt den sykepleien pasientene våre trenger og fortjener.

Sykepleie handler ikke bare om å gi kjærlighet og omsorg (selvfølgelig er dette også viktig) – men det handler om så mye mer. Vi er et yrke med en livsviktig faglig kompetanse, et yrke med et enormt ansvar og et yrke som er avhengig av at vi er uthvilt med et klart og fungerende hode.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Hvor langt skal vi tøye strikken?

Når sykepleiere sier «det er ikke lenger sykepleie vi driver. Vi pushes til kaldt og hjerteløst arbeid,» sier bare litt om situasjonen vi står i.

Jeg er lei av prat om lønn, jeg er lei av prat om tiltak, jeg er lei av bortforklaringer og lovnader. Jeg er lei av prat som aldri fører til handling. Jeg er også fullstendig lei av praten om at driften fremover kan ha konsekvenser for helsehjelpen i Norge – for vi ser allerede konsekvensene vi har fryktet: Mange steder driver totalt uforsvarlig sykepleie. Jeg er spesielt lei av at dette bare blir skjøvet under teppet.

Vi er lei, vi er slitne – og det går utover pasientene. Det går utover deg og det norske folk sin rett på god og forsvarlig helsehjelp.

Vi føler ofte at vi ikke får gitt den sykepleien pasientene våre trenger og fortjener.

Det har skjedd altfor lite med både intensivkapasiteten og generell grunnbemanning for sykepleiere i Norge det siste tiåret, selv om det har vert varslet krise mange ganger.

Likevel, etter to år med pandemi, har vi heller ikke sett en tilstrekkelig bedring på disse områdene. Hvor mye lenger skal vi tøye strikken for alle overarbeide sykepleiere, som snart ikke har mer å gi?

Det forsvinner flere sykepleiere enn det kommer inn

Jeg vet at det å hente inn nok og riktig faglig personell er veldig krevende. Når du som sykepleiere jobber doble vakter, kan det mange steder handle om 18 timer i strekk dersom du jobber en sein vakt og en nattevakt.

Hjulene går rundt fordi sykepleierne løper seg i hjel uten verken lunsj eller tissepause, og ledere jobber døgnet rundt for å få inn nok folk.

Noen steder kan dette bety 18 timer med høy konsentrasjon der vi skal kunne ha et godt klinisk blikk og kunne iverksette riktige tiltak. Vi skal kunne fungere og ta gode faglige beslutninger over lang tid. Andre steder kan det handle om utallige timer med brannslukking i håp om at alt går rundt.

Jeg vet at det mange steder nå går rundt fordi sykepleierne løper seg i hjel uten verken lunsj eller tissepause, og ledere jobber døgnet rundt for å få inn nok folk. Dette er noe som holder hjulene i gang, men det holder ikke over tid, og nå tror jeg mange har fått nok.

Jeg har i forbindelse med dette innlegget fått meldinger av tidligere kollegaer som forteller om en ekstrem tøff høst. Mange har sluttet og byttet jobber. De forteller om at det har forsvunnet flere sykepleiere enn det har kommet inn. På enkelte vakter har det vært umulig å få inn nok folk. Dette har ført til mange ekstravakter, overtid, forskyvning og beordring på vakt.

Noen har også fortalt at de nå har planer om å slutte som sykepleier, fordi de er slitne og ikke har mer å gi til verken systemet eller pasientene.

Det eneste jeg nå håper er at noen kan ta oss seriøst. Det er for dårlig med både grunnbemanning og lønn, og riktig faglig kompetanse må nå prioriteres. Nå må det skje en handling for å løse denne helsekrisen vi står i, og har stått i lenge før covid-19.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten.

Les også

Nå må Jonas slutte å si at Oslo ikke er nedstengt. En statsminister må snakke sant

Les også

En mann ligger bevisstløs i snøen på Holmlia

Les også

Jeg er en av dem som trenger hjelp til jul

Les også

For noen er familien den største trusselen