(Oslodebatten)

Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og det reviderte budsjettet for Oslo er nå sluppet løs på folk.

Dette er dokumenter som, hvis jeg skal være snill, i normale tider kan omtales som «vårens kjedeligste eventyr», den halvårige revisjonen som med sine beskjedne endringer engasjerer lite utover de spesielt interesserte.

Men dette er ikke normale tider.

Ettervirkningene av pandemien og konsekvensene av krigen i Ukraina er enorme. Nå begynner de for alvor å bli synlige. Galopperende råvarepriser og svært usikker markedssituasjon kommanderer bremsene på.

Og ennå har vi begrenset kunnskap om hvor store følgene av dette blir, ettersom ingen hvor lenge krigen vil vare eller hvordan den utspiller seg videre.

For ikke å snakke om renta - det er varslet sju renteøkninger - eller klimakrisen!

Budsjetter kan riktig nok justeres opp og ned fra år til år. Men mange av de store utbyggingsprosjektene skal vare i hundre år, helst mye lenger.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Rammes nå

Det er disse som rammes nå.

Nå er «nedskalering» blitt vårt fremste honnørord. Nå går vi inn i epoke med dempede forventninger.

Ikke alle prosjekter nedskaleres, men de som - foreløpig - skjermes, er de som allerede er påbegynt. For eksempel E18 og de nye sykehusene i Oslo.

Hvis man er heldig, blir prosjektene bare utsatt.

I Trondheim er det nå fullt opprør, og det skjønner jeg godt: I Revidert går Ap/Sp-regjeringen inn for at byggestart på Ocean Space Center utsettes til senest 2025, og campusprosjektet på NTNU foreslås avsluttet i sin nåværende form. I Norges tredje største by nedskaleres selve framtida.

Det opprør i Tromsø også. Og det blir opprør mange andre steder.

Men også i Oslo er listen lang:

Fullt sammenbrudd

** Det er frykt for fullt sammenbrudd for Fornebubanen, takket være eksplosiv kostnadsvekst. Fortsatt er det mest sannsynlig at utbyggingen fortsetter, men det skal byrådet og bystyret ta stilling til i juni. Allerede er det klart at den nye Majorstua stasjon utsettes på ubestemt tid. Nå jobber byrådet på spreng for å få en slags utbygging av stasjonen likevel, på overtid, slik at den kan hektes på Fornebubanen. Det blir ikke lettere av at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har gått fra løftet i Hurdalsplattformen om at Staten tar 70 prosent av regningen.

** Ruter vil måtte kutte i tilbudet til passasjerene dersom forslaget til RNB ikke blir endret i Stortinget, ved at SV sørger for påplusninger. Kompensasjonsordningen til kollektivselskapene vil ikke bli videreført etter 1. juli 2022, ifølge Regjeringens forslag. De siste årene har det vært en sterk økning i antall avganger. Kollektivtrafikkbruken har da også økt dramatisk. Dette har vært en enestående suksess. Så kom pandemien. De unormale tidene kan stoppe, eller forsinke, en enda mer positiv utvikling i framtida. Ambisjonene senkes nå, rund baut.

** Det mastodontiske Regjeringskvartalet, som aldri har vært ønsket av politikerne i Oslo, skal bli to bli to bygg mindre. Det litt triste er at det er disse to mindre bygningene, som skulle stå ytterst på hver sin side, som gjorde at det nye kvartalet fremsto mindre brutalt og overdrevet enn det ellers ville gjort.

Stoppe utbygging?

** Regjeringen vurderer å stoppe utbyggingen av Livsvitenskapsbygget. Prosjektet skulle opprinnelig koste 5,7 milliarder kroner. Nå er kostnadsrammen 12,4 milliarder kroner. Det enorme samarbeidsprosjektet mellom Helse Sørøst og Universitetet i Oslo kan altså være på vei til historiens skraphaug.

** Det vanskjøttede Nasjonaltheateret er et kapittel for seg: Rehabiliteringen blir utsatt inntil videre. Prosjektet skal utredes på nytt, i følge regjeringen. Da nyheten om rehabiliteringen kom i 2017, var prislappen 1,9 milliarder kroner. Fem år senere viser et foreløpig anslag at det vil koste 4,4 milliarder å totalrehabilitere den snart 123 år gamle teaterbygningen. Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at de vil gjennomgå og utrede prosjektet videre før det eventuelt fremmes forslag om gjennomføring. Det er altså skapt usikkerhet om vi skal ha et nasjonalteater!

** Fremtidige samferdselssatsinger i Oslo, som Manglerudtunellen, lokk over E6 på Furuset, Fossumdiagonalen, Røa-tunellen og alt det andre du har hørt om av konkrete og luftige planer er skutt ut i det blå. Nytt t-banespor gjennom sentrum? Trikk til Aker sykehus og videre opp i Groruddalen? Hvem vet.

** Politikerne i Oslo bystyre har prestert å sette seg i den ubrukelige situasjon at det ikke skal bygges nytt fengsel på Bredtvet. Nå tyder alt på at dette store byggeprosjektet i Groruddalen heller skal skje på Kløfta eller i Asker. Godt jobba! Ingen vet i dag hva dagens fengsel på Grønland, og det nedlagte Botsfengselet, skal brukes til i framtida. Like lite som vi vet hva som skal skje med det fraflyttede Munchmuseet på Tøyen.

Global prisvekst

På torsdagens pressekonferanse om revidert budsjett for Oslo sa Raymond Johansen at enn så lenge kutter ikke Oslo kommune i pågående prosjekter. Men han utelukket ikke at dette blir nødvendig på grunn av den globale prisveksten på alle materialer. I tilfelle legges det fram som egne saker for bystyret.

Byrådslederen tegnet et alvorlig bilde av de økonomiske utsiktene for byen. Usikkerheten er stor. Særlig bekymret var han for de varslede renteøkningene. Oslos innbyggere har mye gjeld. En renteøkning vil også gå rett på kommunekassa.

Som by har Oslo hatt en fantastisk - ja, eventyrlig - utvikling de siste 10-15 årene. Det viktigste grepet har vært å åpne byen mot sjøen, og en massiv satsing på kollektivtrafikken og reduksjon av biltrafikken i sentrum. Operatunellen var forutsetningen for de nye bydelene Sørenga og Bjørvika, prydet med Operaen, Munch og Deichman. Nytt nasjonalgalleri har vi også fått, selv om det ikke er åpnet.

De store byggeprosjektene har forandret Oslo til det bedre, for godt, enten de har vært statlige eller kommunale.

Vi må skru om mentaliteten vår til å tenke smått.

Nå som vi endelig hadde vent oss til å tenke stort.

Les også

Utrolig, men sant: Nå kan Fornebubanen faktisk bli stoppet

Les også

Bilister som kjører som om de er hevet over loven

Les også

Islams hus har utfordringer

Les også

En pappa som har gitt opp både livet og Nav