Gå til sidens hovedinnhold

Vi må gi Oslo og ungdommen muskler ut av krisen! 

Senterpartiets Jan Bøhler og Bjørg Sandkjær skriver om ledighet og hvordan unge arbeidstakere skal komme seg gjennom krisen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NAVs ledighetstall viser at Oslo og ungdom topper ledighetsstatistikken. For at vi skal unngå at høy arbeidsledighet biter seg fast i byen vår og blant ungdommene våre må vi ta mer av oljefondet enn regjeringen har villet. Det er en investering ungdommene våre trenger.

Ledighetstallene, som ble lagt frem tirsdag, er trist lesing for hele landet. Og særlig for oss oslofolk som topper statistikken. Hele 6,9 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledig. Bak tallene er det over 27 tusen arbeidsføre oslofolk som står helt uten arbeid. De delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak kommer på toppen av dette.

Den nasjonale aldersoversikten viser at det er ungdommene som topper ledighetsstatistikken. Blant ungdom mellom 20-24 år og 25-29 år er henholdsvis 6,7 og 6,1 prosent helt arbeidsledige. Tilsvarende tall for de mellom 50 og 59 år er 3 prosent.

Oslos hjørnesteinsbedrifter er hardt rammet

Det er vår samfunnsplikt å gi ungdommene våre en framtid og tilknytning til arbeidslivet. Derfor foreslo vi i statsbudsjettet for 2021 å bruke langt mer penger enn regjeringen på å berge arbeidsplasser. Vi foreslo blant annet å hente inn mindre skatter og avgifter fra de næringsdrivende, for at de skal kunne bruke disse pengene på å berge arbeidsplasser innen, for eksempel, reiseliv, treningssenter eller varehandel.

Dette er næringer som er flinke til å ansette ungdom, og gi dem arbeidserfaring - uansett bakgrunn. Det er også i disse næringene vi finner mange av Oslos hjørnesteinsbedrifter.

Les også

Dagens politikk gir dessverre ikke en grønnere by

Ta vare på virksomhetene

Gjennom krisepakkene har Senterpartiet også foreslått at de som har måttet gå på dagpenger i 2020 skal opptjene feriepenger. Slik skal de som har tatt en stor del av byrden med pandemien få ta del i gleden med å stimulere norsk økonomi når vi endelig kan åpne samfunnet igjen.

Nå har vi bedt regjeringen om å komme med et forslag for en lønnstilskuddsordning som gjør at virksomhetene våre kan holde folk i arbeid gjennom stenginger, og en kompensasjonsordning som gir støtte for tapte varelager som følge av koronastenging. Det kan for eksempel være lokalpuben din som har fat med øl som går ut på dato som følge av skjenkestoppen, eller blomsterbutikken i sentrum som ikke fikk solgt bukettene som kontorene vanligvis etterspør.

Disse tiltakene tar vare på personene som er hardest rammet av pandemien, og virksomhetene som lager liv i byen. Slik får vi muskler til å få Oslo ut av krisen.

Les også

Nå har over 750 bedrifter i Oslo fått penger på konto

Vel anvendte oljepenger

Regjeringen har vært tilbakeholdne med pengebruken gjennom hele pandemien, og enkelte økonomer mener vi bruker opp ungdommens sparepenger. Det er stikk i strid med anbefalinger fra IMF og andre ledende internasjonale økonomer som advarer mot å lette på gasspedalen for tidlig som andre land gjorde etter finanskrisen.

Arbeidsledigheten er dobbelt så høy blant ungdommene som de over 50 år. Tallenes tale er tydelig: vi må bruke en del av sparepengene på ungdommen. Og vi må gjøre det raskt for å unngå høy ungdomsledighet over tid. I EU er ungdomsledigheten blant dem under 25 år på svimlende 17,8 prosent. Vi må unngå en lignende situasjon.

Ungdommene våre er mer opptatt av å ha en jobb for å forsørge seg selv enn å ha milliarder på bok til arbeidsledighetsstøtte.

Kommentarer til denne saken