Ja, vi går i minus!

Streiken i Oslo er stanset, og det betyr tvungen lønnsnemd. I praksis betyr det myndighetene stopper vår pågående arbeidskonflikt som omhandlet lønn. Det vedtaket lønnsnemnda gir er da bindende for begge parter. Vi kan ikke lenger forhandle. Vi kommer nok til å få lønnsvekst på 2,8%. Det holder jo ikke.

Jeg klager egentlig ikke så mye, jeg er uendelig glad for å leve trygt i Norge. Takk til alt helsepersonell som har stått i frontlinja de siste 15 månedene. Vi har hatt sengeplasser på sykehuset og respiratorer nok, og vi har jobbet for å holde smittetallene nede.

Les også:

Som lærer i Osloskolen har jeg kjent presset av korona på kropp og sjel. Høsten 2020 drev vi skole på gult nivå. Vi hadde fulle klasser, og det var umulig å holde to meters avstand for å gjennomføre god undervisning. Jeg hadde rundt 260 i uka elever siden jeg var faglærer på 10 ulike trinn. Jeg ble nesten smågal av å tenke på alle deres kontaktpunkter, og den potensielle smitten som lå i lufta.

Jeg tar av meg hatten for alle lærerne i osloskolen, og resten av landet, som har stått rake i ryggen gjennom pandemien. Jeg fikk en liten knekk.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Etter vaksine og synkende smitte står jeg nå rakrygget igjen. Jeg var klar for å streike til krampa tok meg. Det rakk den ikke.

Katarina (37) sier opp jobben og selger alt – nå skal hun gjøre noe helt annet

UNIO og Oslo-kommune går nå til tvungen lønnsnemd. Var streiken forgjeves? Ikke bare har pandemien herjet, men vi skulle implementere ny læreplan LK 2020 dette skoleåret. For mange uten nye læreverk. Vi skal nå undervise med sterkt fokus på dybdelæring i arbeid med de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Det vil ta tid å undervise på en annen måte enn tidligere. Vi skal gi rom for tanker om sammenhenger, refleksjon, utforsking, spørsmål - ja, dybde rett og slett. Årsakssammenhenger står også sterkt i ny læreplan. Spørsmål som hva skjer hvis er ypperlig å stille i den sammenheng.

Hva skjer hvis lærerne, sykepleierne og de andre offentlige ansatte forsvinner fra yrket?

Hva er sammenhengen mellom lønnstilbudet og konsumprisindeksen? Jo, lønna stiger med bare 2,8 %, og det er mindre enn indeksen på 3 %.

Ja, du skjønner riktig, vi går i minus. Og det etter fjorårets enda dårligere lønnsvekst. Snakk om strø salt i sårene fra i fjor. Er det for seint å få lønna vi i offentlig sektor har kjempet for? Hvis ja, da vurderer jeg å bytte yrke etterhvert - hvis dette fortsetter. Selv om jeg elsker å undervise.