SV, MDG og til dels Ap i Oslo kjører nå en kraftig mediekampanje for å fremstille diskusjonen rundt 5-milliardersprekken i reservevannsaken som en svertekampanje mot byråd Lan Marie Bergs person. Vi i Senterpartiet tar kraftig avstand fra at saken handler om det.

Les også

Spillet om mistillit mot Lan Marie Berg må stoppe

Byrådspartiene skjærer alle som er kritisk til håndteringa av opplysningsplikten byråden har ovenfor bystyret, og styringen av prosjektet, over én kam.

Senterpartiet i Oslo bystyre tar denne saken på det største alvor. Vi vurderer saken ut fra sine egne premisser.

Vi er redd for at MDG, Ap og SV med denne mediekampanjen gjør seg selv en bjørnetjeneste. De tar fokus bort fra hva saken handler om og prøver heller å framstille opposisjonen som en samla flokk i jakt etter byråd Berg. Det er ikke sant, og det bidrar til politikerforakt. Vi vil ha oss frabedt å bli framstilt som så useriøse som byrådspartiene hevder.

Bakgrunnen for ny vannforsyning til Oslo

Oslo kommune har ingen fullgod reservevannforsyning av drikkevann.

Det har blitt jobbet med å finne en ny vannforsyning til Oslo siden 1960- og 70-tallet, men har ikke blitt realisert før nå.

90 prosent av innbyggerne i Oslo er avhengig av en vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet og Oset).

Dersom dagens Oset vannrenseanlegg ikke kan levere vann, vil de fleste innbyggerne innenfor Ring 3 miste drikkevannet sitt i løpet av få timer.

Oslo kommune ble i 2017 pålagt av Mattilsynet å etablere en fullgod reservevannforsyning. Kommunen ved truet med dagsbøter på 1 million kroner dersom de ikke vedtok å investere i dette innen 20. november 2019.

Bystyret vedtok investeringen, og selve prosjektet, 17. november 2019. Kostnadsrammen er på 12,538 milliarder kroner.

Bystyret har hatt høring om saken der byråd Berg fikk mulighet til å legge fram all informasjon og gi sin forklaring på vurderingene hun har gjort og hvordan hun som ansvarlig byråd har ledet prosjektet. Det er kjernen i saken for Senterpartiet. Har hun gitt informasjon på det tidspunktet hun burde, og har hun sørget for at byrådsavdelingen har fulgt prosjektet tett nok?

Bystyret skal onsdag votere over om det har tillit til Berg. Senterpartiet bruker tiden fram til da til å vurdere de opplysningene vi har fått, og om byråden har gjort jobben sin.

Det er ikke personforfølgelse, det er å ta bystyrets oppdrag seriøst.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.