(Oslodebatten)

Det som er planlagt bygd på Økern sentrum blir så høyt, mørkt og trangt at den mye omtalte Lørenveien kommer til å se om som en oase i forhold.

Omar Samy Gamal, byråd for byråd for kultur, idrett og frivillighet skriver at i fremtiden vil det være flunkende ny skole, nye idrettsanlegg, barneteater på Kloden, og lokalbibliotek. I bygg som i dag står mørke på gateplan vil det komme butikker, kafeer og gode tilbud som skaper bedre nabolag.

Les også

Tillit må fortjenes. Jeg forstår at det kan være vanskelig nå

900 boliger - nesten ingen gateparkering

I mellomtiden har en generasjon vokst opp i midlertidighet: Midlertidig svømmehall, skole og en ombrukshall for brukte byggmaterialer, som de nærmeste naboene har minst nytte av. Folk i blokker har ikke behov for å bygge en platting. Barna på Løren skole hadde hatt langt mer bruk for en ballbinge enn en ombrukshall. Hasle-Løren ishockey trenger midlertidig ny ishall, da det skal bli bygget ny. Men Eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY bruker tomten til midlertidig profitt.

I fjor høst stilte jeg på en dugnad i Frognerparken. Det som slo meg der var hvor mange steder i Frognerparken man ikke kan se noen bebyggelse. Det er en plass for å slappe av og rekreasjon

På tomten er det planlagt 900 boliger, i en gate nesten all gateparkering er fjernet. Jeg har en mor som ikke vil besøke barnebarna sine hvis ikke jeg klarer å få låne en parkeringsplass i borettslaget. Beboere her forteller også om at det kan bli ensomt, da det er vanskelig å få besøk utenbys fra. Sosial infrastruktur?!

Gamal skriver at parken blir stor. Jeg må argumentere i mot. Nytt park-areal er svært lite. Det som er regnet med er allerede eksisterende grøntareal, som tilhører det som skal bli den grønne ringen. Også den har blitt skrevet om siden jeg flyttet hit. En «kuppel» for å håndtere ekstremnedbør tar óg store deler av arealet fra parken.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

En visjon om at Økern skal bli østkantens Majorstua

Wenche Larsen har helt rett når hun sier at det blir en gå-gjennom-park. Det som også bør nevnes er at parken kommer til å være i skyggen på ettermiddagen på grunn av eksisterende bygg på vestsiden av parken. Illustrasjonen av parken er i beste fall misvisende, og gir ikke et reelt bilde av hvordan det kommer til å bli. Grønne tak er ikke lik en park

Les også

Holder alt på å rakne på Økern?

I fjor høst stilte jeg på en dugnad i Frognerparken. Det som slo meg der, var hvor mange steder i Frognerparken man ikke kan se noen bebyggelse. Det er en plass for avslapning og rekreasjon. En oase på vestkanten. Det er til og med sol der på ettermiddagen, når folk har mest mulighet til å benytte seg av den.

«Ja, dette var litt dårlig planlagt»

Vi har en by som er delt i to. Her skal det fortettes, og senere skrives: «Ja, dette var litt dårlig planlagt.» Det er en visjon om at Økern skal bli østkantens Majorstua. Da trenger vi en park som monner. Denne tomta er den siste store hvor man kan lage plass til alle,. Denne tomta bør kun blir park og ungdomsskole. Da kan det kalles østkantens Majorstua.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Elbileiere er en stadig mer privilegert overklasse i Oslo

Les også

Slutt å fortelle oss at vi bor trangt

Les også

En verden designet for menn

Les også

Jeg har sett Oslos skitne hjerte, og gjort det til mitt