Gå til sidens hovedinnhold

«Vi er særlig utålmodige når det gjelder utbygging av sammenhengende sykkelveier»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidenes sykkelsatsing, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han nylig la fram Nasjonal transportplan (NTP). Han kan få delvis rett. I 2033. Men skal vi se sykkelspor av satsingen raskere, må vi få inn klare forpliktelser og en tydelig tidsplan i byvekstavtalene, som her i Oslo-området.

Her i Oslo gjennomføres sju prosent av personreisene på sykkel (TØI, 2018). Som følge av koronatiltak har vi sett en kraftig økning i sykkelandelen det siste året.

Regjeringens mål er at 20 prosent av personreisene i byområdene skal være på sykkel, og tilsvarende åtte prosent på landsbasis. Dette er mål som vi i Syklistenes landsforening har kjempet hardt for å beholde, og som vi er veldig fornøyde med.

Men målene må følges opp av konkrete planer og prioriteringer raskt. Vi må trå raskere. Konkret satsing på aktiv transport må økes, og vi er særlig utålmodige når det gjelder utbygging av sammenhengende sykkelveier.

Nøkkelen for sykkelsatsing

Byvekstsavtalene er nøkkelen til systematisk satsing på sykkel og gange i byene. Avtalene sikrer nullvekstmålet, som betyr at all vekst i persontrafikk skal komme gjennom mer sykling, gange og kollektivtrafikk.

Dette har Syklistenes Landsforening vært tydelige på i innspillene til NTP. Å sikre at flere sykler og går er både helsefremmende og miljøvennlig. Derfor fikk vi med oss 20 andre organisasjoner, fra blant annet miljøbevegelsen og helseorganisasjoner, til et samlet opprop for mer satsing på aktiv transport og mobilitet. Og vi er blitt hørt.

Les også

Betent veikonflikt på Frogner nærmer seg slutten: – Tungt å kjempe imot

Forpliktende plan

Regjeringen følger opp fire inngåtte byvekstavtaler, som den for Oslo-området, og etablerer fem nye. Samlet satsing på byområdene i denne planen er på om lag på 80 milliarder kroner de neste 12 årene.

Hvor mye av potten som faktisk skal gå til sykkel og gange må tydeliggjøres i det videre arbeidet med NTP, slik at det er mulig å følge det opp. Hver byvekstavtale må inneholde en forpliktende tids- og investeringsplan for å bygge ut sammenhengende, separat sykkelveinett, som her i vårt område.

Unik sjanse

Dette er en unik mulighet for den enkelte kommune og byområde til å sikre lokal byutvikling og lage effektive og grønne transportårer. Her må de lokale politikerne følge opp. Vi i Syklistenes Landsforening viser dere mer enn gjerne hvordan god tilrettelegging for syklister skal gjennomføres.

Dersom ambisjonsnivået i NTP følges opp både sentralt og lokalt er det en god sjanse for at vi kan målet om at flere sykler og går, både for helsa, bymiljøet og klimaets skyld. I god tid før 2033.

Kommentarer til denne saken