Det bekrefter forsvarer Bernt Heiberg i Elden advokatfirma til VG.

Matapour (43) skal tvangsinnlegges ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus i Bergen for judisiell observasjon. 

Observasjonen skal avklare om siktede har noen av de psykiske tilstandene som betinger straffefrihet og/eller forvaring.

LES MER OM OSLO-TERROREN: