Etter det tradisjonsrike gardeballet lørdag 27. november, ble ledelsen i Hans Majestet Kongens Garde informert om at det skal ha blitt brukt narkotika på et nachspiel på hotellet der ballet fant sted.

Forsvarets narkotikagruppe (FNG) ble koblet inn og de mistenkte ble testet påfølgende dag på Huseby leir på Hovseter i Oslo, bekrefter oberstløytnant Erling Nervik, kommunikasjonssjef i Hæren.

– Fire vernepliktige testet positivt for kokain og ble senere dimittert, sier han til Avisa Oslo.

Nulltoleranse

Han forteller at det ikke er gjort beslag av narkotika i selve leiren. Gardeballet arrangeres heller ikke av garden, men av de vernepliktige selv i forkant av endt førstegangstjeneste.

Nervik understreker at narkotika uansett ikke er forenelig med deltakelse i Forsvaret.

– Forsvaret har derfor nulltoleranse for narkotika. Etter å ha avlagt positiv test ble de involverte dimittert, sier han.

– Betyr det at de er ferdige i Forsvaret?

– Det gjør det, bekrefter Nervik.

Saken håndteres internt av Forsvaret og er ikke politianmeldt, opplyser han videre.