Helse sør-øst venter langt flere koronapasienter i ukene framover. De håper at kraftige tiltak skal gi effekt, og at FHI-anslaget på 620 pasienter ikke skjer.

– Ser vi fire uker framover og vi følger modellen til FHI, kan vi vente at vi har cirka 620 innlagte i vår region og 150 på intensiv, sier direktør i Helse sør-øst, Cathrine Lofthus, på en pressebrif torsdag formiddag.

Håper på effekt av tiltak

Hun understreker at FHI-modellen ikke tar høyde for de strenge tiltakene som er innført, samt vaksinasjon framover i tid.

– Vi håper at tiltakene som er innført, skal gi effekt, og da vil vi ikke nå så høyt som dette, sier Lofthus.

Det er nå innlagt 195 covid-pasienter ved sykehusene i helseregionen. 52 av dem ligger på intensivavdelinger, og 34 av dem får respiratorbehandling. Omtrent 90 prosent av de innlagte er smittet med den britiske virusvarianten.

Lofthus gjentok at det fremstår som om den britiske varianten fremstår mer smittsom og at den gir et mer alvorlig sykdomsforløp.

Samlet sett på intensivenhetene i regionen er det per torsdag 172 pasienter.

Til vanlig er det rundt 157 intensivsenger i Helse sør-øst, så kapasiteten er allerede oppjustert.

– Vi er avhengig av at noen av disse tiltakene får effekt, fortalte Lofthus videre.

– Det er en alvorlig situasjon. Vi er avhengige av at folk holder seg til smittevernreglene, fortsetter hun.

Unge på sykehus

Det har vært en økning av unge pasienter som er innlagt på sykehusene med koronavirus nå og opplever alvorlige sykdomsforløp.

Direktøren presiserte at det er andre forhold som ligger til grunn nå, sammenlignet med pandemiens utbrudd for ett år siden.

Blant annet er flere eldre vaksinert. I tillegg er mange av dem som blir smittet i befolkningen nå er yngre personer.

– Det er både dem som er yngre og innlagt som ikke er så dårlig, og ligger på sengepost, så er det også yngre på intensiven, svarer hun.

Lofthus kunne ikke svare konkret på hvordan dette fordeler seg, eller om dagens yngre innlagte har bakenforliggende sykdommer som kan utløse alvorlige sykdomsforløp.

Mange uvaksinerte helsearbeidere

Den krevende situasjonen for uvaksinerte i helsevesenet ble også adressert som følge av at vaksineringen av AstraZeneca ble stoppet.

– Det er litt ulikt i sykehusene med hvor stor andel de hadde vaksinert. Oslo universitetssykehus har igjen å vaksinere en del ansatte og er på den laveste dekningsgraden av vaksinering av ansatte. Men vi er blitt lovet flere vaksiner av FHI. Vi får noen flere forsyninger nå og de neste to ukene. Når vi får satt dem, ligger vi på en dekning i underkant av 40 prosent. Det betyr at det fortsatt er en del helsepersonell om ikke er vaksinert, sier hun.