Vi må gjøre alt vi kan de neste årene for å nå klimamålene. De menneskeskapte klimaendringene har alvorlige konsekvenser for mennesker, dyr og natur over hele kloden. For oss som er opptatt av generasjonsfellesskap, og mener det er vår moralske plikt å overlevere en klode til våre barn i bedre stand enn da vi fikk den, så er dette helt avgjørende.

Men klimadebatten må handle om mye mer enn politisk styrt avvikling av oljenæringen eller ei. For la det være ingen tvil: Etterspørselen etter olje og gass kommer til å gå kraftig ned de neste årene. Norsk olje- og gassindustri er underlagt EUs kvotesystem, og i årene fremover blir det færre og dyrere kvoter og økt CO2-avgift. Det betyr at også Norge kommer til å produsere mye mindre olje og gass i fremtiden.

Dette stortingsvalget bør derfor handle om hvem som har de beste løsningene for å klare overgangen til et fornybart samfunn, hvor vi både kutter utslipp, utvikler ny klimavennlig teknologi og omstiller Norge med nye lønnsomme arbeidsplasser og næringer.

Høyres klimapolitikk handler om å ta vare på og bruke vår kompetanse, mennesker og teknologi fra petroleumsnæringen til å bygge opp nye lønnsomme næringer og arbeidsplasser, enten det er i flytende havvind, hydrogen, karbonfangst og lagring eller batteriteknologi. Det handler om å spille på lag med bedrifter og folk for å få det til.

Og vi har en forpliktende klimaplan for å nå målene.

1. Vi skal øke CO2-avgiften, og gjennomføre et grønt skatteskifte. Det skal lønne seg for folk og bedrifter å velge miljøvennlig og utvikle klimavennlig teknologi. Vi skal bruke markedet i miljøets tjeneste.

2. Økt klimakrav i offentlige innkjøp, blant annet krav om lav- og nullutslippsteknologi i transport og bygg- og anleggssektoren. Det bidrar til nytenkning og grønn utvikling i leverandørmarkedet.

3. Ha et forpliktende klimasamarbeid med EU, med årlige utslippsbudsjetter.

4. Støtte forskning og utvikling av fornybar energi og null- og lavutslippsløsninger i industrien, transport, jordbrukssektoren og innen sirkulære løsninger. Målet er å få ned kostnadene slik at teknologien kan eksporteres til andre land, kutte utslipp globalt og skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

– I Oslo står klimautslippene nærmest stille

Å kalle seg et grønt parti betyr ikke at man har klimapolitikken som faktisk kutter utslipp. Det ser vi for eksempel i Oslo der klimautslippene nærmest står stille, til tross for store løfter fra MDG og Lan Marie Berg. MDG og SV glemmer at de må ha markedet, bedrifter og folk med på å laget for å lykkes med varige utslippskutt.

Klimapolitikk er i realiteten summen av alt vi gjør for å få til omstilling. Og der har MDG, Rødt og SV et stort problem. De har en næringspolitikk som ikke henger sammen med klimapolitikken.

De vil aldri klare å få bedrifter med på det grønne skiftet, når de øker skattene så kraftig at bedriftene ikke har råd til å omstille seg. Det går heller ikke an å nå norske eller globale klimamål, dersom man er mot produksjon av mer fornybar energi eller ønsker å melde Norge ut av EØS-samarbeidet.

Utviklingen i Oslo har de siste årene vist at venstresiden er bedre på symbolpolitikk enn reelle løsninger som kutter utslipp. Mens klimautslippene har gått ned i Norge år etter år, har de knapt gått ned i Oslo. Klimamålene til MDG er brutt. Symbolpolitikk skaper klimamotstand, større ulikhet, mindre verdiskapning og det kutter ikke utslippene.

Gode intensjoner hjelper ikke dersom resultatene uteblir! Og jeg tror det er vanskelig å se for seg at det blir noe bedre når venstresiden attpåtil skal ha en regjering med Senterpartiet.