– Det er en økonomisk uansvarlighet i dette prosjektet som ikke kler Høyre, det er en natur- og miljøpolitikk som ikke ligner grisen, og det er byutviklingspolitikk som ikke er Høyre verdig, sier Bjercke til AO.

Under en uke før valget gjør Bjercke noe som er helt uvanlig for hans parti i Oslo-politikken:

Han angriper Høyre – Venstres nærmeste samarbeidsparti i over 20 år.

Planene for et nytt lokalt og regionalt sykehus på Gaustad har skapt voldsom konflikt. Samtlige fagforeninger tilknyttet Ullevål er mot planene, der de vanligste innvendingene er at det ikke er plass til det nye sykehuset på den tenkte tomta på Gaustad, at prosjektet – som har en prislapp på nær 30 milliarder – er for dyrt, og at det vil føre til en oppsplittelse av fagmiljøene.

I bystyret er Høyre nå det eneste partiet som ikke støtter planene, etter at Arbeiderpartiet på oppsiktsvekkende vis snudde i saken så sent som i februar i år.

Og også innad i Oslo Høyre er det konflikt og splittelse i denne svært betente saken.

Tror Høyre taper stemmer

Tidligere denne uken var Erna Solberg ute for å advare folk mot å stemme «taktisk» på Venstre. Utspillet kommer samtidig som Høyre ligger an til kun å sikre fire mandater fra Oslo, mot seks i dag – mens Venstre ser ut til å gjøre et sterkt valg.

Bjercke er imidlertid sterkt uenig i at dette skyldes taktiske stemmere.

– Det finnes ingen taktiske høyrevelgere. Det finnes bare tidligere høyrevelgere som nå synes at Venstre har en bedre politikk, sier han, og legger til:

– Jeg er ganske sikker på at velgerne i Oslo straffer Høyre blant annet på grunn av deres standpunkt i sykehus-saken. Jeg håper nå Høyre snur raskt.

Han trekker også frem andre saker han tror har bidratt til å omvende tidligere Høyre-velgere.

– Jeg møter mange folk rundt i byen som har stemt Høyre tidligere men som nå skal stemme Venstre for første gang og at det er fordi vi tar utfordringer som klima og rus mer seriøst, at vi klarer å kombinere klima- og naturpolitikk med en god næringspolitikk på en helt annen måte enn Høyre og ikke minst at Høyre fortsatt insiterer på å gi Oslofolk et dårligere lokalsykehustilbud som samtidig er elendig byutvikling.

– Paradoksalt

Avisa Oslo møter Bjercke ved den kuperte tomta der det nye megasykehuset etter planen skal stå. Like ved leker en gjeng barnehagebarn.

– Det er jo paradoksalt at Oslo Høyre nå er det eneste partiet som er villige til å rasere et grøntområde i Oslo vest, og det for å bygge et sykehus som ikke er bra nok for byen, sier han.

Bjercke har tro på at Høyre kan snu i saken, og viser til at han har snakket med flere Høyre-medlemmer som er enige med ham. AO har tidligere omtalt interne stridigheter i partiet knyttet til nedleggelsen av Ullevål, der blant annet Oslo Senior Høyre har stilt seg kritiske til planene.

– Jeg har diskutert dette til jeg har blitt blå med Høyre-folk. Jeg mener jo i tillegg at dette er galskap med tanke på pengebruk. Høyre har tradisjonelt vært et parti som står for økonomisk ansvarlighet. Her mener jeg de er totalt uansvarlige, sier Venstres Hallstein Bjercke.

– Anser du det som en reell mulighet at Høyre snur i saken?

– Absolutt, hvis ikke hadde jeg ikke gått ut med en innstendig bønn til dem. Om vi skal fortsette å ha et godt samarbeid, så er dette en viktig sak for oss. Jeg vet at det er mange som er enige med oss i Høyre, og jeg synes de burde bruke de fem dagene frem til valget godt, sier Bjercke.

– Har gått prestisje i prosjektet

– Tror du det er vanskeligere for Oslo Høyre å skulle snu, etter som Høyre er det største partiet i regjering som også står bak dette vedtaket?

– Jeg synes ikke det er mye styringspartiaktig over måten statsministeren har håndtert denne saken så langt. De lytter ikke til noen faglige innspill – politikk bør være kunnskapsbasert, og her sier alle faginstanser nei. Mitt inntrykk er at styringspartiet Høyre bare har lyttet til sine administrerende direktører i helseforetaket, og fra den siden opplever jeg at det har gått prestisje i denne saken for mange år siden.

– Tror du det er lettere for Høyre å snu dersom borgerlig side taper valget?

– Det kan godt være, men jeg mener de bør snu nå. De bør fortelle velgerne sine før valget hvor de står i denne saken. Så kommer det en reguleringssak i Oslo bystyre på et tidspunkt, og da må de stemme mot forslaget i salen.

– Resten av landet jubler over Venstres og de andre partienes vingling

I møte med kritikken fra Bjercke, velger leder for Oslo Høyre Heidi Nordby Lunde å snu på saken:

– Høyre er nå den eneste garantisten for å realisere at Aker sykehus blir bygget uten forsinkelser, og at vi erstatter dagens sykehus i de gamle bygningene på Ullevål med et helt nytt, topp moderne sykehus til Oslos befolkning på Gaustad.

Hun anklager Venstre og de andre partiene for å slå politisk mynt på å skape usikkerhet rundt sykehustilbudet i Oslo.

– Deres ønsker om omkamp på sykehusplanene som har vært utredet siden 2012, er ikke i innbyggernes interesse. Dagens sykehusbygg er mer enn tomme skall, og bygges til de funksjoner de skal ha. Så lenge de andre partiene forsinker byggingen av nytt sykehus i Oslo slik at vi ikke får avklart hvilke funksjoner som skal ligge hvor, så står vi i fare for å forsinke også Aker sykehus med tre til fem år mens vi venter på ny utredning.

Nordby Lunde mener Oslo risikerer å miste muligheten til å få et nytt sykehus, noe hun mener befolkningen trenger.

– Resten av landet jubler over Venstres og de andre partienes vingling her. Det står sykehusprosjekter klare til å bygges over hele Norge, og Oslo kan fort havne bakerst i køen. Oslos befolkning fortjener bedre. Høyre er klare til å bygge, sier Nordby Lunde.