Ingen misunner Høyres folk som har stått på stand rundt om i de vestlige bydelene i denne valgkampen. Jeg tror de har hatt det ubehagelig. Kampen for å bevare Ullevål sykehus, på Ullevål, har aldri dødd ut, og særlig ikke i bydelene som ligger nærmest sykehuset. Blant mange av Høyres folk i disse områdene er inntrykket dette:

Høyre blør.

Dette vet naturligvis Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke bedre enn de fleste.

Dypt og inderlig splittet

Bjercke vet også at Høyre internt er dypt og inderlig splittet i dette betente spørsmålet.

Derfor er intervjuet Avisa Oslo kan bringe med ham nå så oppsiktsvekkende – og talende for temperaturen ved innspurten av valgkampen:

– Det finnes ingen taktiske høyrevelgere. Det finnes bare tidligere høyrevelgere som nå synes at Venstre har en bedre politikk. Jeg er ganske sikker på at velgerne i Oslo straffer Høyre blant annet på grunn av deres standpunkt i sykehus-saken. Jeg håper nå Høyre snur raskt, snerrer han.

I et intervjuet med AO tirsdag sa Erna Solberg:

– Det er viktig å si til de velgerne som sier de egentlig er Høyre-velgere, men som tenker at de skal gi stemmer til Venstre, at det ikke blir noen borgerlig regjering uten et sterkt Høyre. Det er et viktig og tydelig signal å gi.

Meget provosert

I Venstre ble man meget provosert av dette utspillet.

Helt siden valget i 2003 har Høyre og Venstre stått svært nær hverandre i Oslo, både på det politiske og menneskelige plan. Og det har man stått seg godt på. Venstre har i snitt vært omtrent dobbelt så store i Oslo som på nasjonalt plan når det gjelder oppslutning fra 2003 til nå ved både kommune- og stortingsvalg.

Ved valgene i 2013 og 2017 sa statsministeren at det kunne være lurt av velgere som ønsket borgerlig regjering å gi en stemme til Venstre slik at de fikk karret seg over sperregrensen, noe Venstre greide ved begge valgene.

Men det blir noe litt annet å oppfordre til å ikke stemme på Venstre.

(Les min kommentar om det spesielle Erna-intervjuet her).

Ukorrupt

Jeg må innrømme at jeg er litt svak for denne uventede gjensidige småligheten de to erteris-partiene nå lar komme til overflaten, det er noe forfriskende og, vel, unnskyld uttrykket, ukorrupt over det.

At den Høyre-ledede regjeringen i Norge har foreslått og fått vedtatt i Stortinget at det skal bygges nytt akuttsykehus på Aker – og på Gaustad – er ikke lett å forsvare for Oslo Høyre. Særlig ikke fordi de er det eneste partiet i Oslo bystyre som fremdeles støtter stortingsvedtaket – Statens posisjon – i denne saken.

(I vinter ga til og med Oslo Ap etter for presset fra egne rekker. I stedet vedtok Oslo Ap det kanskje mest latterlige vedtaket av dem alle i denne saken, nemlig at både Ullevål og Gaustad – og Aker! – skal være sykehus i fremtiden. Oslo skal altså ha tre akuttsykehus! Hahaha! Det kan du tro resten av landet finner seg i! Jeg har hatt en viss glede av å minne enkelte av Oslo Aps fremste folk om dette vedtaket ved flere anledninger, og de har alle sett ned, naturlig nok).

Hallstein Bjercke visste selvsagt på forhånd at Høyre ikke kommer til å snu om Ullevål sykehus noen dager før valget. Det bekrefter da også lederen i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, i sine uttalelser til AO.

Bjercke har rett i mange av sine innvendinger mot både nedleggelsen av Ullevål, og byggingen på Gaustad.

Risiko for Oslo

Men både han og andre motstandere av denne løsningen unnlater behendig å nevne at den har noen betydelige ulemper:

Oslo risikerer, som Nordby helt korrekt påpeker, å bli plassert langt bak i den svært lange køen av store norske sykehusbygginger. Det vil koste store summer, massevis av ny utredning og betydelige forsinkelser hvis man følger Ullevål sykehus-tilhengernes krav. Gaustad-utbyggingen sikrer også ekstra finansiering ved salg av den fantastisk verdifulle tomten på Ullevål.

Nettopp dette vil en ny rødgrønn regjering måtte ta stilling til, og det tror jeg de gruer seg skikkelig til (hvis de blir valgt, da, men det blir de trolig).

Oslo Sp har gjort bevaring av Ullevål sykehus til sin toppsak i valgkampen. Vil Sp i regjering svi av så mye politisk kapital – som vil gå ut over andre av de utallige valgløftene til dette partiet – hvis får en plass ved Kongens bord etter valget på mandag.

Jeg tillater meg å tvile, for å si det svært forsiktig.

Radioaktivt SV?

Vil SV gå radioaktivt på denne saken?

Jeg tillater meg også å tvile på at Aps stortingsrepresentanter fra hele Norge kommer å orke å ta dette løftet, for å være greie med Oslo.

Den sannsynlig påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre har stått for en øredøvende taushet i denne saken, og det er mer enn talende.

Jeg kan ta feil, det min erfaring at det er en egenskap jeg har, men hvis storting og regjering snur i denne saken i kommende stortingsperiode vil jeg bli svært overrasket.

Ikke fordi det sannsynlige rødgrønne flertallet ikke vil det, eller ønsker seg det – for det gjør man – men fordi dette toget allerede er i bevegelse, og har vært det lenge, og det derfor vil koste enormt mye både økonomisk og politisk å hente det tilbake til perrongen.

Og i dette bildet betyr en snuoperasjon på overtid i Oslo Høyre ikke all verden heller, er jeg redd.