Lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget var til stede på kulturbransjens demonstrasjon foran Løvebakken onsdag.

Selv er Almeland sterkt kritisk til regjeringens oppfølging av bransjen i lys av de siste tiltakene. Konkret krever Venstre-politikeren at:

  • Publikumsgrensen på 200 personer med faste, tilviste plasser differensieres, slik at større scener kan ha flere enn begrensningene.
  • Regjeringen sørger for at samtlige rammede bedrifter får kompensert for deres faktiske kostnader og merutgifter relatert til koronapandemi-tiltakene, inkludert store private scener som i dag faller utenfor.
  • Stimuleringsordningen legges opp slik at de som søker på ordningen får støtte før de gjennomfører arrangementer - ikke etter. Almeland mener her at regjeringen enten må sørge for at det enten er nok penger til at alle får penger eller at saksbehandlingen skjer i et høyere tempo.

Frykter mange store krav

Da Avisa Oslo spør om hvor lett det er å innføre disse tiltakene, peker Almeland på at den sittende kulturministeren Anette Trettebergstuen (Ap) har sittet i over 100 dager.

– Hun har hatt mer enn god nok tid til å jobbe med en ordning som differensierer mellom forskjellige kulturscener med tanke på antallsbegrensninger, mener Venstre-politikeren.

Oslo Venstres leder frykter at omfattende avlysninger kan bli konsekvensene hvis ikke regjeringen kan garantere for å kompensere fullt ut for mindre publikumstall ved arrangementer.

Dette vil igjen føre til at kravene mot staten blir enda større enn de ellers ville blitt.

Da frykter jeg at alle søker om støtte og kompensasjonsordningen bryter sammen, sier Almeland, som mener at bransjen nå er på det verste punktet de har vært etter 22 måneder med koronapandemi.

Etterlyser svar fra Trettebergstuen

Flesteparten av disse månedene har blitt håndtert av Solberg-regjeringen. Venstre var en del av den regjeringen.

Hvilket ansvar har ditt parti her?

Jeg tar på meg ansvaret for det vi har gjort og ikke gjort. Vi fikk på plass kompensasjons- og stimuleringsordninger, og gjorde tilpasninger for de større scenene, som dagens regjering ikke har gjort. Nå er det viktig å bruke perioder det ser litt lysere ut til å tilpasse og gjøre seg klar for neste krise.

Jeg etterlyser svar på kulturminister Trettebergstuen på hva hun har gjort for å tilpasse ordninger i de 100 dagene hun har sittet, lyder den påfølgende utfordringen fra Grunde Almeland i Venstre.

Har talt for mer smidig løsning

Kulturminister Trettebergstuen kunne onsdag ikke møte demonstrantene foran Stortinget grunnet påvist korona.

Statsråden sa i forrige uke at hun ba helsemyndighetene vurdere muligheten av andre løsninger antallsbegrensningen på 200.

– Vi må ha en smidigere løsning hvor man ser an antall folk opp mot antall kvadratmeter og innganger, slik at flest mulig kan gå på forskjellige arrangementer, sa Trettebergstuen.

Avisa Oslo har tatt kontakt med kultur- og likestillingsdepartementets presseavdeling angående kritikken og forslagene fra Venstres Almeland. Denne artikkelen oppdateres når svar foreligger.