Gå til sidens hovedinnhold

Velforeningen fikk ikke medhold i sykkelfeltstriden: – Vi er svært skuffet

Kommunens vedtak er lovlig fattet. Velforeningen er svært skuffet.

Statsforvalteren har gått gjennom kommunens håndtering vedtak om sykkelveinettet i Oslo.

Nå er konklusjonen kommet, og den er at lovlighetskontrollen ikke har avdekket feil som gjør vedtaket ulovlig.

Det var advokatfirmaet SANDS som tok saken på vegne av Fremtidens Frogner Velforening (FFV), og fremmet en anmodning om lovlighetskontroll. Velforeningen protesterer mot sykkelfelt-utbyggingen i Gyldenløves gate, som de mener det ikke er behov for. Den vil føre til at mange parkeringsplasser forsvinner.

Nå har Statsforvalteren gått gjennom kommunens vedtak fra 23. mai 2018.

FFV anfører i korte trekk at vedtaket ikke tilfredsstiller kravene i forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper. De ber også Statsforvalteren om å foreta en ny vurdering av reguleringsplikten. Disse spørsmålene må vurderes for bystyrets vedtak, og for de ulike vedtakene relatert til enkeltstrekninger.

Les også

Bilene skal vekk når det bygges sykkelvei til 26 millioner på Frogner. Men naboene tror fortsatt de kan stoppe prosjektet

Velforeningen: – Skuffet

– Vi har mottatt Statsforvalterens avgjørelse i saken. Statsforvalteren mener at Oslo kommunes vedtak er lovlig og at det kan opprettholdes. Samtidig snevrer de inn sin vurdering svært mye; « Statsforvalteren har ikke funnet grunnlag for å foreta en kontroll av vedtak som gjelder enkeltstrekninger i denne saken. Vi vurderer kun om bystyrets vedtak av 23.05.2018 er gyldig. «Altså om bystyret har fulgt protokollen i sin behandling 23.05.18, sier Helene Ree Ruden, styreleder i Fremtidens Frogner Velforening.

Hun mener at det er forhold og argumenter som ikke er vurdert av Statsforvalteren. Det er også deler av vurderingen de ikke er enige i.

– Vi er svært skuffet over at Statsforvalteren ikke har gått dypere inn i spørsmål som berører mange tusen mennesker til en pris av 13,5 milliarder. Vi vil derfor i samråd med vår advokat bringe saken inn for Sivilombudsmannen. Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med statsforvaltningen, det er på sin plass her, sier Ruden.

Byråden: - Vil komme mange til gode

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, sier dette til Avisa Oslo etter avgjørelsen:

- Jeg tar tilbakemeldingen fra Statsforvalteren til etterretning. God sykkeltilrettelegging er viktig for byrådet av mange grunner. Det viktigste er at det gjør det tryggere og enklere for folk å reise mer effektivt og miljøvennlig. Når flere sykler bidrar det til mindre biltrafikk, tryggere skoleveier, renere luft og lavere klimautslipp. Det er helt avgjørende med gode sykkelveier for at flere skal kunne sykle.

Berg sier at målet til byrådet er at alle som bor i byen skal kunne føle seg trygg når de sykler, enten de er åtte eller åtti år.

- For å få dette til er det helt nødvendig å bygge et sammenhengende sykkelveinett. Da må vi se hele byen i sammenheng. Selv om sykkelvei i en gate kan irritere enkelte naboer, vil det komme mange flere til gode, også de som bor utenfor bydelen.

LES OGSÅ:

Les også

Konflikten i Gyldenløves gate: – Sjikane og mobbing er uakseptabelt

Les også

Nei, vi bygger ingen racersykkelbane

Les også

Bruker toppadvokat for å stoppe sykkelfeltene. Satser alt på at staten skal stikke kjepper i hjulene for MDGs prestisjeprosjekt

Saken oppdateres!

Kommentarer til denne saken