– Det er stusslig å se at det er tomt, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Sps statsministerkandidat har sagt ja til å møte AO for å gjøre «det store Oslo-intervjuet».

Han står foran det som for 17 år siden var Furuset politipost, men som nå er en nedslitt kloss av et bygg med gitteret nede. Vedum leder et parti som Høyre og Ap-politikere i Oslo har kritisert for å prioritere bygda framfor byen. Men i forrige uke sto folk nærmest i kø for å få en prat med Sp-lederen, og minst én av dem lovet ham en stemme.

Da Avisa Oslo spurte hva som er det viktigste Vedum kan gi i retur, viser han til å bevare Ullevål sykehus. Samtidig viser han til partiets nærpoliti-linje, som blant annet innebærer å opprette politiposter på Mortensrud, Stovner og Furuset.

– Det viktigste er at vi har en trygg by. Da må det være trygt i alle deler av byen, og det å ha et godt, lokalt politi som kjenner lokale forhold mener vi er avgjørende.


Ønsker å flytte statlige arbeidsplasser

– Vil Senterpartiet flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo?

– Vi vil at man skal lokalisere statlige arbeidsplasser rundt omkring i hele landet. Vi har sagt det at man må ha en bedre fordeling av disse arbeidsplassene. Men vi tror det er fullt mulig å gjøre det uten å drive klassisk tvangsflytting, som er den diskusjonen vi har hatt før, svarer Vedum.

De aller fleste partiene – inkludert Senterpartiets potensielle samarbeidspartier Ap og SV – er enige i at nye statlige virksomheter og arbeidsplasser i hovedsak skal plasseres utenfor Oslo.

Men Senterpartiet er altså åpne for å flytte eksisterende arbeidsplasser ut av hovedstaden.

– Det har vi selvfølgelig vært åpne for at vi kan gjøre, og det tror jeg vil være klokt og. Det vi gjorde sist var at vi flyttet ledelsen i Heimevernet for eksempel. Og ledelsen i Hæren flyttet vi ut, for vi mente det kunne styrke disse miljøene, sier han, og legger til:

– Så kan det være andre ting som er mer naturlige her, med hovedstadsfunksjoner. Så vi må jo se på – når man lokaliserer statlige arbeidsplasser – hvordan vi løser oppgavene best. Da mente vi sist med Hæren og Heimevernet at vi flyttet det dit Hæren og Heimevernet står sterkest, som er Finnmark og Troms, fortsetter Vedum.

Mener Sp vil gi mer totalt sett til Oslo

Vedums nestleder Ola Borten Moe har snakket om det han mener er overdreven pengebruk i byvekstpakker rundt om i Oslo.

– Vi må tåle å diskutere pengebruken på bymiljøpakkene. Som land må vi ha en felles interesse av riktig pengebruk. Når det kommer under miljøparaplyen, er nesten all pengebruk riktig, sa Moe til VG tidligere i august.

Dette har ført til at Oslo Høyres Eirik Lae Solberg har slått alarm om at store samferdselsprosjekter kan stå i fare. Samtidig har Venstres stortingspolitiker Ola Elvestuen gått hardt ut mot at Sp vil kutte i storbytilskuddet.

På spørsmål om hovedstaden får mer eller mindre penger å rutte med i en Sp-regjering, svarer imidlertid partileder Vedum ved å vise til egne alternative statsbudsjetter.

– De siste årene har det blitt litt mer (enn regjeringens tilskudd til Oslo), fordi vi har lagt mer i den totale kommunerammen. Også har vi hatt noen satsinger, som for eksempel områdesatsing i det området vi er i nå. Eksempelvis satte vi i gang Groruddalssatsninga da vi var i regjering sist. For å gjøre det penere, mer ordentlig og gi ryddigere forhold. Nå mener vi at det er viktig å styrke lokalt politi – for eksempel her på Furuset.

– Hva er bakgrunnen for at dere vil kutte i storbytilskuddet?

– Vi har lagt inn mer penger i hele kommuneopplegget, så når du ser totalen for hvordan Oslo kommer ut, vil du se at Oslo kommer ut litt i pluss, svarer Vedum.

Mot fossilfrie soner – men lover ikke ultimatum

Sp er imot fossilfrie soner. Der byrådet ønsker å teste en slik sone inne i Oslo sentrum for å få ned trafikk og forurensning, mener Trygve Slagsvold Vedum at ordningen vil ramme skjevt og usosialt.

– Det er ikke alle som råd til å kjøpe seg en Tesla eller en ny bil som ikke går på fossilt drivstoff, og å bare si at man skal forby det slår veldig rart ut, sier Sp-lederen.

– Er Sp i regjering det samme som at det ikke blir noen fossilfrie soner?

– Det er målet vårt. Vi mener at vi må gjøre klimagrep som har konkret effekt, men ikke gjør grep som rammer hardere de som har minst. Da skaper vi veldig mye motstand, sier Vedum, som framhever at nybilsalg av nullutslippsbiler kan gjøre en stor forskjell.

Når Avisa Oslo spør om han kan garantere at en Sp-regjering ikke vil godta fossilfrie soner, svarer Vedum at han ofte får ultimatum-spørsmål.

– Det er ikke tvil om at en stemme til oss er en stemme mot fossilfrie soner, men det er andre spørsmål om ultimatum i dette intervjuet, også fikk jeg tre i går og sikkert fire i morgen. Til slutt blir lista altfor lang. Vi må jo gå på valg på det vi mener er riktig, og vi mener det er riktig å ha en miljøpolitikk som ikke straffer de som har minst og ikke symboltiltak med liten effekt.

Slakter biodiesel-politikk

– Når du svarer på spørsmål om Ullevaal sykehus, så trekker du frem at bystyret er mot de endringene som er foreslått, og at man bør høre på de lokale politikerne. På samme måte er det stort flertall i bystyret for å ha disse fossilfrie sonene. Hvorfor skal man ikke høre på de lokale politikerne i den saken?

– I Norge så skal vi ha sykehus, det er vi alle enige om, også er det nasjonal lovgivning i Norge at det er lov å kjøre bil. Da mener jeg at hvis du skal forby det i visse områder, så rammer du folk som helt uforskyldt har gjort en privat investering.

Trygve Slagsvold Vedum mener at Sp-politikk kunne bidratt til at Ruter ikke hadde byttet over til fossilt diesel på flere busslinjer.

Bakgrunnen for det er at veibruksavgiften på flytende biodiesel, ment for å få palmeoljeholdig drivstoff vekk fra markedet, gjør det kostbart for Ruter å bruke denne typen drivstoff.

– Jeg synes det er helt håpløst. Vi blir anklaget fordi vi sier nei til å forby noen typer biler i Oslo sentrum, samtidig man fører en politikk som gjør at tunge busser i Oslo går på diesel, sier en oppgitt Vedum om det han kaller «molbopolitikk».

Er glad i Oslo

– Helt til slutt: Du jobber i Oslo, og Senterpartiet har hovedkontoret sitt her. Er du glad i Oslo?

– Ja ja. Jeg traff kona mi her og alt!

– Hva er det beste med Oslo?

– Ja, det er vel folkene, svarer Trygve Slagsvold Vedum, og setter i gang et av sine karakteristiske latterbrøl.