– Vi har stanget jo stanget hardt.

Det sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo. Søndag i forrige uke lå hun i plankestilling på en sofa – utslitt etter langvarige forhandlinger med Ap og Sp-regjeringen om statsbudsjettet.

Bildet av Kaski slo definitivt an blant de rundt 600 som likte det på sosiale medier, men det Instagram-følgerne ikke fikk med seg, var at en omtrent like utslitt partileder Audun Lysbakken satt på bakken rett ved.

– Det var ganske seint natt til mandag på et vanskelig punkt i forhandlingene. Jeg var ganske sliten og sluttspurten nærmet seg, forteller en lattermild Kaski.


Dette er Kaski fornøyd med

De politiske forskjellene på SV og regjeringen har vist seg å være store.

Så store var de at det ikke var aktuelt å gå i regjering, og uenigheter om storstilt skatteform, olje- og miljøpolitikk og SVs ønske om helomveltning av boligmarkedet har bidratt til et klart skille mellom partene.

Kaski er imidlertid fornøyd med med enigheten med regjeringen – også i et hovedstad-perspektiv. Den Veitvet-baserte politikeren framhever blant annet følgende SV-gjennomslag som positivt for Oslo:

  • 500 millioner kroner i krisemidler til korona-rammet kollektivtransport.
  • Staten finansierer halvdagsplass for førsteklassinger på SFO med 1,4 milliarder kroner.
  • Mer penger til Oslos barnevern og økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder.
  • At det kommer en stortingsmelding om levekår i byene.

– Kjempeviktig

– Det er kjempeviktig fordi det er en enorm utfordring for Norge at barnefattigdommen er høy i byer med levekårsutfordringer. Det begrenser livet til folk som bor i de områdene. Derfor er det svært viktig med nasjonal oppmerksomhet rundt det, sier Kaski om det siste punktet.

– Tror du det en slik melding blir fulgt opp av konkrete midler?

– Det mener jeg må være en forutsetning. SV kommer uansett til å følge det opp i framtidige budsjettrunder, svarer Oslo-politikeren Kaski.

Kun 15 mill. ekstra til Klemetsrud

Den tidligere Natur og Ungdom-eren har klima og miljø som en kjernesak.

Om Oslo skal nå sine mål om å bli en tilnærmet nullutslippsby, er karbonfangst på avfallsanlegget Klemetsrud helt nødvendig. Dette prosjektet kan anslagsvis kutte rundt 14 prosent av byens utslipp. Men etter regjeringen og SVs statsbudsjett-forhandlinger settes det kun av 15 millioner ekstra til prosjektet, som nylig fikk nei fra EU i en søknad om 1,8 milliarder i støtte.

– Jeg mener den summen er grei nok, sier Kaski.

– Hvorfor er det greit nok?

– Fordi det er et økonomisk bidrag til å holde prosjektet i gang. Det viktige er hvordan staten skal gå inn og bidra til realisering av hele prosjektet. Det må regjeringen komme tilbake til i revidert budsjett, sier SV-eren, som representerer et parti som opprinnelig ønsket 200 millioner kroner til prosjektet.

Et annet ønske var en garanti for at regjeringen skulle garantere for fullfinansiering – selv hvis EU sier nei i neste søknadsrunde.

– Vi skulle gjerne ha kommet enda lenger der, understreker Kaski.

Kjempet for Oslotunnel

En annen tapt sak var at SV ville vedta gjenopptakelse av planlegging for ny Oslotunnel.

Prosjektet innebærer ifølge Bane Nor at det kan gjøre dobbelt så mange tog i timen gjennom Oslo, men jernbaneselskapet har lagt det på is i påvente av finansiering.

– Vi kjempet for det helt til «the bitter end». Men Ap og Sp ville ikke være med i den runden. Så der vil jeg utfordre deres lokale partikolleger i Oslo om å presse på, for dette er et av de viktigste løftene vi kan gjøre for Oslo og Østlandet dette tiåret, sier Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

Hun omtaler prosjektet som kritisk.

– Se så ofte togene stopper opp her. Og vi har nådd en maksimumskapasitet med den tunnelen vi har. Så hvis flere skal reise med tog, må vi få den tunnelen på plass, sier Kaski.

Uenig i dårligere budsjett på klima

SV har på sin side fått kritikk for å ikke gjøre noe med det utvidede pendlerfradraget. Fradraget innebærer i praksis at flere i randsonen rundt Oslo kan få skattefradrag – uavhengig om de tar kollektivtransport eller kjører bil.

Kritikken kommer blant annet fra Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre, som mener at SV ikke kommer unna at det blir billigere å kjøre bil med regjeringens budsjett enn Solberg-regjeringens forslag.

– Stemmer det?

– Ja. Det er isolert sett riktig. Det blir dyrere enn før, men ikke så dyrt som i Solberg-regjeringens budsjett. Men jeg mener at hvor klimavennlig budsjettet er ikke kun kan måles i det. Det er utrolig mange flere tiltak innenfor transport, industri og oljesektoren som gir en klimaeffekt enn det Solberg-regjeringen la opp til, sier Kaski.

Her framhever SV-politikeren at biogassbiler får rabatt i bomringen og økt budsjett til Enovas arbeid med utslippsfrie byggeplasser.