Høsten 2023 starter arbeidet med å bygge om Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen. I den forbindelse skal Statens vegvesen utføre grunnboringer for å få mer informasjon om grunnforholdene i tunnelene og området rundt.

Planen er å starte opp arbeidet i uke 3. Boringene vil kunne pågå i omtrent fire uker, til og med uke 6.

Sentrumsnære områder påvirkes

I en pressemelding opplyser vegvesenet at arbeidet i perioder kan virke støyende i enkelte områder nær Trefoldighetskirken og Det gamle bibliotek, Grubbegata, Kristparken, Bernt Ankers gate, Badstugata og Torggata nær Arbeidersamfunnets plass og Youngstorget.

– Selve grunnboringene utføres ved at tynne stålstenger påmontert en borespiss presses ned i bakken. Arbeidet kan oppleves som særlig støyende når det bores i berg. Støyen er ikke kontinuerlig og vil forflyttes i løpet av arbeidsperioden. En grunnboring er normalt ferdig i løpet av en time og inntil to arbeidsdager, skriver de.

Ny tunnel

Når tunnelen står ferdig i 2026, vil den se helt annerledes ut.

Dette er de viktigste endringene:

  • Avkjøringene til Akersgata, Hospitalgata (hovedbrannstasjonen) og Mariboes gate (Rockefeller) fjernes
  • Inn- og utkjøring til Sentrum P-hus i den østgående retningen beholdes
  • Fortauet fjernes fra veien mellom Mariboes gate og Møllergata, og flyttes inn i fasaden på de tilstøtende bygningene
  • Det samme gjøres på motsatt side av veien, langs Folkets Hus

Fire ukers arbeid

Arbeidene utføres av NGI (Norges Geotekniske Institutt) for Statens vegvesen. Arbeidet som skal utføres er grunnboring med beltegående maskin.

Arbeidene vil pågå på hverdager i uke 3, 4, 5 og 6, i tidspunktet mellom kl. 07.00-16.00.

Vegvesenet opplyser at arbeidet ikke vil pågå i helger eller på helligdager.

– Vi beklager de ulemper dette arbeidet måtte medføre for beboere i området.